TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Kamu Uzmanları Platformu: Gelişen Türkiye, Yeni Kamu Yönetimi

Güncelleme Tarihi 12.03.2016

Hızla değişen dünyada güçlü potansiyeli ile gelecek vadeden Türkiye hemen her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. Şüphesiz ki bu süreç ülkemizde kamu yönetiminin de çağın gerekleri ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Artık ertelenemez konuma gelen ve toplumun her kesimince kabul edilen bu değişim ihtiyacının Hükümetimiz tarafından da elzem ve öncelikli görülmesi memnuniyet vericidir.

kamu uzmanlariKöklü bir devlet geleneği ve idare birikimine sahip olan ülkemizde kamu yönetiminin;

Mesai tüketimine değil; katma değer üretimine dayanan,

  • Mesleki çıkar ve ikbal hesaplarını değil; ülke menfaatlerini ve kamu yararını gözeten,
  • Bürokrasiyi yücelten ve çoğaltan değil; kamu hizmetini yaygınlaştıran ve erişimini kolaylaştıran,
  • Kamu gücünü vatandaşa karşı bir imtiyaz olarak değil, vatandaşın hizmetinde kullanan,

bir yaklaşım esas alınarak reforme edilmesi gerekmektedir.

Açıktır ki bu yaklaşım, kamu yönetiminde köklü bir paradigma değişikliğini zorunlu kılmakta olup kamuda organizasyon biçiminden personel sistemine kadar köklü bir yeniden yapılanmayı işaret etmektedir. Kamu yönetimi etkin bir şekilde yeniden teşkilatlanırken, kamu yönetiminin insan kaynağını oluşturan kamu personelinin de verimliliği hedefleyen ve vatandaş odaklı bir bakış açısıyla yenilenmesi şarttır.

Kamu idarelerinin çekirdek kadrosu olarak ihdas edilen ve yapılan yasal düzenlemeler ile nitelikli ve etkin kamu yönetiminin merkezine konulan kariyer uzmanlar olarak bizler; çağdaş, etkin ve verimli bir kamu yönetimi inşa etmek üzere atılacak adımları desteklediğimizi ifade eder, ülkemiz açısından hayati önemi haiz bu reform çalışmalarına katkı vermeye hazır olduğumuzu saygılarımızla kamuoyuna arz ederiz.

KAMU UZMANLARI PLATFORMU

- Devlet Gelir Uzmanları Derneği

- İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği

- Vakıf Uzmanları Derneği

- AB Uzmanları Derneği

- Çevre ve Orman Uzmanları Derneği

- İŞKUR İstihdam Uzmanları Derneği

- Yasama Uzmanları Derneği

- Gelir Uzmanları Derneği

- Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.