TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Kalkınma Atölyesi "Salgının Mevsimlik Tarım İşçilerine ve Bitkisel Üretime Etkisi Raporu"nu Yayınladı

Güncelleme Tarihi 07.05.2020

Kalkınma Atölyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü desteğiyle, koronavirüs salgınının Türkiye’de bitkisel üretim ve mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarına etkilerini raporladı. 

“Virüs mü Yoksulluk mu” başlığıyla raporlaştırılan çalışmada Mart ayından itibaren Türkiye’yi de etkisine alan COVID-19 pandemisinin farklı birçok iş kolunda üretimin durmasına ve/veya yavaşlamasına yol açtığı hatırlatılarak, “Bu alanlardan biri de tarımsal üretimdir. Yüzbinlerce işçi, her sene farklı ürünlerin üretim aşamalarını takiben ülke içinde yaklaşık on aya yayılan bir zaman boyunca gezici olarak çalışmaktadır. Salgını önlemeye yönelik tedbir kararları özellikle mevsimlik gezici tarım işçileri ve onların çocuklarının istihdam edildiği ürünleri ve farklı coğrafyalardaki üretim süreçlerini etkilemeye başlamıştır.” denildi. 

Raporda, araştırma kapsamında 70 tarım aracısının bu yılki çalışma planlarına bakıldığında temsil ettikleri 10 bin tarım işçisinin Nisan 2020 ayı itibariyle beş ay boyunca 20 ili kapsayacak bir hareketlilik içinde olacağının görüldüğü vurgulanırken, bu hareketliliğin hem işçiler ve çocuklarının hem de seyahat edecekleri il ve ilçelerdeki nüfusun sağlığı açısından önemli riskler barındırabileceği dile getirildi.
 
Raporda, örneklem olarak seçilen Adana, Ankara, Bursa, Düzce, Eskişehir, Hatay, İzmir, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Giresun, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde çiftçiler ve ziraat odası gibi kişi ve kurumlarla yapılan görüşmelerde, ihtiyaç duyulan mevsimlik gezici iş gücünün gelmemesi halinde üretimin etkileneceği ve bazı ürünlerde verimin ve üretim miktarının geçmiş yıllara göre daha az olacağının anlaşıldığı vurgulandı.
 
Salgının yayılmasını  önlemek için alınan tedbirlerde gezici tarım işçi hareketliliğin özgün ihtiyaçları göz önüne alınmazsa gıda tedarik zincirlerinde aksamaya yol açabileceğinin de vurgulandığı raporda, “Bu bağlamda, araştırmanın temel amacı küresel bir düzeyde hissedilen Covid-19 salgını çerçevesinde toplumsal yapı içerisinde en kırılgan ve görünmez gruplardan biri olan mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarının mevcut salgın karşısında kaldıkları/kalabilecekleri riskleri ortaya koymak ve bu riskleri en aza indirilebilmesi açısından çeşitli politika önerileri geliştirmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca bu amaç kapsamında salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşanabilecek iş/işgücü kayıplarının tarımsal üretime ve gündelik yaşama olabilecek etkileri de değerlendirilmiştir. Bu bağlamda hızlı değerlendirme raporu, öncelikle Covid-19 salgınının tarımsal üretime etkileri konusunda dünyada neler yaşandığına dair bir çerçeve sunmaktadır." denildi.
 
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.