Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama ve Yönetim Modellerine Karşılaştırmalı Bakış

Güncelleme Tarihi 09.02.2017

Mor Çatı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle yürütmekte olduğu “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında bir rapor yayınladı.

mor çatı logoMor Çatı ilk olarak Temmuz ayında yayınladığı “Veri Toplama Model ve Sistemleri Bibliyografyası”nın ardından veri toplama ile ilgili farklı uygulama örneklerini araştırıp inceleyerek bu araştırmalarının sonuçlarını paylaştığı raporda, bibliyografyada öne çıkan başlıkları feminist bir bakışla ele alarak bunların uygulamadaki karşılığını gösterebilmeyi ve farklı kurumların veri toplama programları ve modelleri ile ilgili bir değerlendirme sunmayı amaçladıklarını ifade ediyor. Mor Çatı tarafından daha önce paylaşılan Bibliyografa'da kadına yönelik şiddet konusunda veri toplamanın rolüne ve sistematiğine dair Türkçe kaynakların oldukça kısıtlı olduğuna dikkat çeken Mor Çatı, bu çalışmanın kadın örgütleri ve hak savunucularına bu açıdan da bir katkı sağlamasını umuyor.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.