TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Kadın Hakları için 2018-2020 Hibe Programları

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

Norad Sivil Toplum Departmanı kadın hakları ile ilgili projeler  iki hibe programına ilişkin bir teklif çağrısı duyurdu. Bu hibelerden birine veya her ikisine  başvuru yapılması mümkündür.

haber fotoğrafıBaşvuru işlemi iki aşamadan oluşacaktır:
 
İlk aşamada başvuru sahiplerinin bir konsept notu göndermesi istenecektir. İlk aşama için son başvuru tarihi 15 Ekim'dir. 
Başvurular norad@postmottak.no e-posta adresine gönderilecektir.
 
Konsept notuna dayanarak seçilen adayların ikinci aşamada tam bir proje önerisi sunması istenecektir. İkinci aşama için son başvuru tarihi 15 Aralık'tır.
 
Hibe Programı Numara 1 : 1325- Kadınlar, Barışın İnşası ve Çatışma 
Çözümü kararını destekleyen projeler
 
Norad 2018-2020 döneminde barış süreçlerinde ve çatışma sonrası bağlamlarda kadınların etkisini güçlendirme konusundaki ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemektedir.
 
Öncelikli Konular
 
1. Barış süreci ve barış müzakereleri
2. Çatışma sonrası destek
 
Hibe Programı Numara 2 : Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği 
 
(Kadınların Ekonomiye Katılımı ve Güçlendirilmesi / Kadınların Politikaya Katılımı ve Güçlendirilmesi)
 
Başvuru projenin bu öncelikli temalara nasıl katkıda bulunacağını açıkça göstermelidir.
 
Öncelikli Konular
 
1.Kadınların politik hakları ve güçlendirilmesi
Amaç: Kadınların ve erkeklerin siyasi hayata eşit katılımını sağlamak.
 
2.Kadınların ekonomik hakları ve güçlendirilmesi
Amaç: Kadınların iş piyasasına katılmak için tam ekonomik haklara ve eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak.
 
Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.
 
Kaynak
 
 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.