TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

İstikbal Gazetesi - 30.05.2009

Güncelleme Tarihi 08.12.2010

ÖRGÜTLÜ TOPLUM GÜÇLÜ TOPLUMDUR 

Cuma günü, ESYO, sivil toplum hareketine göstermiş olduğumuz ilgi ve katkıdan dolayı bir teşekkür plâketi verdi. İstikbal Gazetesi camiası olarak, Eskişehir’ de, ESYO ve diğer sivil toplum örgütlerine, katkıda bulunabilmişsek ne mutlu… Ancak esas ödüle layık olanlar, ESYO ve diğer sivil toplum örgütlerinde görevli, "İSİMSİZ KAHRAMANLAR" dır. Gece gündüz demeden, hiçbir ücrete talep etmeden ve menfaat sağlamadan, hizmet eden bu insanlarımızı, ne kadar takdir etsek azdır.

Şu bir gerçek ki Türkiye’ de ve yerel bazdaki, bireysel ve toplumsal sorunların çözümü, insanımızın, örgütlü bir mücadeleyi geliştirmeleri ve hayata geçirmeleri ile mümkündür. Bu tabloya katkıda bulunan insanlarımızın hizmetleri, bugün olduğu gibi gelecekte de en güzle anı olarak, sohbetlere konu olacak, örnek olarak da gösterilecektir.

Yine içinde bulunduğumuz çağ, örgütlü insan topluluklarından oluşmaktadır. Bu örgütlü toplumsallaşma, kolektif özgürlükleri, ön plana çıkarırken, ülke ve yerel temeldeki, hatta bireysel sorunların, çözümüne de ciddi katkıda bulunmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları’nın, insan refahının iyileştirilmesine yönelik aktif rolleri de bulunuyor. Toplum, hükümet ve devlet kuruluşlarını, belirli konularda buluşturan ve görüş alışverişi yapılmasını sağlayan STK’ lar, son yıllarda her alandaki etkinlikleri ile de dikkat çekiyorlar. STK’ lar, toplumda oluşan tepkilerin esnetilmesinde de önem rol alıyor.
ESYO, bu örgütlerimizde biridir. Eskişehir’de hayata geçirilmesi bile başlı başına bir başarıdır. Bu başarı da Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Sakallı ve STGM ve ESYO Kurucular kurulu ve bünyesindeki sivil toplum örgütleri yönetim ve üyelerinin payı büyüktür.

Eskişehir, ESYO ve diğer sivil toplum örgütleriyle, daha sağlıklı bir görünüme kavuştu. Çoğulcu ve katılımcı toplumun oluşmasına da ciddi katkıda bulundu. Eskişehir’ i, günlük aktivite ve yaşam alanı olarak, tartışma ortamı haline getirdi. Kente, bireysel ve hak ve özgürlüklerin konuşulduğu bir ortam yarattı. En önemlisi de etkinlikleri ve icraatı ile de İnsanların, birlikte aktif olarak hareket ettikleri, aktif sorumlu vatandaş oldukları, sadece hak değil, sorumluluk bağlamında da görev üstlenmek gerektiğini sürekli hatırlattı.

ESYO, tüm etkinlik ve icraatlarında, "TOPLUM KATILIMI" ," TAKIM RUHU" ve " ORTAK PAYDA" gibi kavramları, ön planda tuttu. Bu alanda örnek etkinlik ve icraatlara sergiledi. Vilayet önündeki tablo bu alanda en güzel örnektir. Hatta "kendi kedine yeterlilik" ve "kendi kaderini belirleme" gibi kavramları, kendi bünyesinde ve Eskişehir’de felsefe haline getirmek için, ciddi caba sarf etti. Sivil toplum örgütlerinin, her icraatında, üyelerin aktif görev almasını, hem bir hak, hem de bir ödev olarak gördü.

Diğer yandan ESYO, kısa sürede etkili ve verimli çalışması ile de dikkat çekti. Eskişehirlilik bilincinin gelişmesine önemli katkıda bulundu. STK’ lar, yerel yönetimler ve diğer sivil aktörler arasında iletişim ağı kurmak için, ciddi gayret gösterdi. Bunda da başarılı oldu. En önemlisi de, kentin, sosyal ve ekonomik sorunlarına çözümler üretti. Araştırmalar yaptı. Yapılan araştırmaları destekledi ve elde edilen bilgileri de kamuoyu ile paylaştı.

Ayrıca ESYO, yerel yönetimlerle birlikte, kente sivil örgütlenmeyi teşvik etti. Onlara, donanım ve teknik destek yanında eğitim olanakları da sağladı. Özellikle de kitle iletişim olanaklarını kullanarak, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını duyurması ve kamuoyu oluşturma faaliyetleri yürütmesi, sosyal ve sivil girişimciliği özendirmesi, kentin ve sivil toplum örgütlerinin geleceği açısından, umut vericiydi.

ESYO’ ya göre, örgütlenme modern yaşamın ve demokrasi geleneğinin en önemli öğesidir. Demokratik kuralların, işleyebilmesi için de örgütlenme şarttır. Örgütlenme, birey ve toplumun sorunlarını çözme yanında, toplumun ihtiyaçlarının en uygun şekilde karşılanmasını da sağlar. Ayrıca da toplumun, kendileri ile ilgili olaylarda karar verme sürecine katılması halinde alınan kararlarda, toplumun ihtiyaçlarının daha iyi yansıtılması mümkün olabilir. Ayrıca örgütlenme, toplumdaki kaynakların harekete geçmesini sağlar. Halk, sivil örgütlenme ve sorunlarını çözmede daha da bilinçlenir.

ESYO’ nun, en önemli felsefesi, örgütlenmeye, geniş bir perspektiften ve kapsamlı bir şekilde bakmasıdır. İzlediğimiz kadarıyla, zaman, şart ve mekâna göre hedef, etkinlik ve her türlü icraatına, yerel, ulusal ve evrensel mercekten bakarak gerçekleştirir, değerlendirmeyi de buna göre yapar. Kısa sürede başarılı olmasının sırrı da budur.

ESYO, kendi bünyesin yer alan, ancak farklı amaç ve anlayış altında çalışan sivil toplum örgütleri ile kurumsallaştı. Bu örgütlerle de ciddi güç birliği oluşturdu. Bu çeşitliliği, aynı zamanda zenginlik olarak değerlendirdi. Bugün yerel ve ulusal bazda Eskişehir’ i, sivil güç olarak yerel, ulusal bazda başarılı bir şekilde temsil etmekte ve üçüncü sektör olarak da gündemdedir. Kutluyoruz… 

Mustafa Kantarcı
http://www.istikbalgazetesi.com/index2.asp?sec=2&yazarid=273&newsid=39638&sayfa=3

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.