TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

İstikbal Gazetesi - 29.01.2009

Güncelleme Tarihi 08.12.2010

ARAMA KONFERANSI  

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından, 30-31Ocak tarihleri arasında, Anemon Otel’ de "Nasıl Birlikte Değişebiliriz?" Konulu Arama konferansı yapılacaktır. Konferansta, Eskişehir için, "Birlikte nasıl değişebiliriz?" başlığı altında, tasarlanacak ve tanımlanacak, strateji ve eylem planları oluşturulacaktır. Arama konferansında, gündeme gelecek yorum, değerlendirme ve eylem projeleri vasıtasıyla da çalışmalar " "Kent Kampanyası"na dönüştürülecek.
Elbette Konferansa neler konuşulacak, hedefi ne olacak, ne gibi öneri, yorum ve değerlendirmeler yapılacak, önceden bilinmez. Ancak Arama Konferansı, Eskişehir, özellikle de STK’ lar için, önemli bir etkinliktir. Konferansta, elde edilecek bilgi birikimi, Eskişehir ve STK’ ların çalışmalarına, ciddi katkıda bulunacaktır.
Konferansta, 40 yerel paydaş 2 gün boyunca, çalışacak. Konferansın sonunda çıkan ortak amaç için, şekillenen kampanya fikir, etkin katılımcı olan ve sorunlara da çözümü de sahiplenen yerel temsilcilerle birlikte yürütülecektir
STGM’ nin, başlatmış olduğu, ‘Örgütlenme Özgürlüğü Kampanyası’nın amacı hak ve özgürlüklerin daha fazla gelişebilmesi için, örgütlü hareket etmenin önüne konan yasal ve toplumsal engeller konusunda, farkındalık yaratarak, bu engelleri ortadan kaldırmak için birlikte hareket etme, yollarını aramaktır. Kampanya ile örgütlü bir birliktelik olmadan değişimin sağlanamayacağı ilkesinden yola çıkarak, ‘Birlikte Değiştirelim’ mesajıyla sivil toplumun, bütün aktörlerine ulaşmayı hedeflenmektedir.
Her ilden, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının farklı kesimlerini temsil eden sosyal paydaşların, bulduğu mesajlar ve etkinlikler, kampanyanın ana eksenini oluşturacak. Kampanya, tarafların örgütlü hareket etmenin önündeki engelleri, fırsatları ve çözüm yollarını belirleyeceği, çözümün tarafı olarak kolektif akıl üretmeyi amaçlayan, ARAMA KONFERANSLARI" yla başlayacak.
Arama konferansı, ortak akıl yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama yöntemidir. Amacı kişi/kişileri bir araya getirip, onları katılımlı bir tasarım ve problem çözme içine sokmaktır. Ayrıca Metodolojinin, ön gördüğü mantık içersinde, en ideal gelecekleri ortaya çıkartacak yaratıcı stratejileri, işbirlikçi bir tutumla tasarlarlar. Ortak görüş yaratmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için, neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi, sağlayan bir çalışma düzenidir.
Arama Konferansları, ortak akıl aramak üzere 40-50 dolayında "iddia sahibini" 2-5 gün süre ile bir araya getirir. İddia sahipleri, konu ile ilgili, o konuda çalışıp bir tecrübe kazanmış, karar vericiler ve bilgi birikimi olan kişiler değildir. Aranan şey, ortak akıldır. Katılımcıların birbirlerini ikna ederek geliştirecekleri ortak akıl arama konferansının, her aşamasında aranır ve bulunur. Katılanlar, bir düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşır.
Arama konferansının amacı, direkt ilişkide bulunmayan kişiler, bir araya getirip, onları katılımlı bir tasarım ve problem çözme süreci içine sokmasıdır. Toplantı, büyük gruptan küçük gruplara bölünerek, organik bir şekilde, konferans görevini bitirinceye kadar çalışır. Konferansın sonuca götürülmesinde, bir yürütücü bulunur. Yürütücü, tartışmanın içeriğine karışmaz ve içerik ile ilgili özel uzman olması gerekmez. Yürütücünün rolü süreç ve zamanlama garantörü olmaktır.
Geçmiş yıllarda, Anakent Belediyesi tarafından "Arama Konferansı" düzenlemiş, Kent hakkında, stratejik görüş, vizyon veya misyon tasarlanması yanında gerçekçi ve yaratıcı stratejiler, belirlenmişti. Çalışmalarda katılımlı, işbirlikçi, ortak tasarım ve eylem mutabakat ve uzlaşma gibi kavramlar, hemen her çalışmada yer aldı. Özelliklede konferans süresince, katılımda eşitlik, fikirlerde tolerans, diyalog ve açıklık gibi kavramlar dikkat çekti.
Arama Konferansında, proje grupları oluşturuldu. Tespit edilen projelerin, ilk 26 tanesinin, Eskişehir’ in, birincil önceliği olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Öncelikli bu projeler olmak üzere, tüm projeler, gönüllü proje grubu katılımına açıldı. sonunda, eylem birliği sözleşmeleri de imzalandı. Bu sözleşmelerde " Üniversite- sanayi İşbirliği", " İleri Teknoloji ve Bilim parkı", "Porsuk Projesi" ," Entegre Katı Atık yönetimi" , Yeşil Kuşak" gibi alanlarda eylem birliği sözleşmesi imzalandı
Elbette STGM’ nin, düzenlediği Arama konferansı da proje hedefleri, akışı, proje gruplarının çalışması, değerlendirme toplantısı veya diyalog konferansı, şeklinde sürdürülecek mi bunu arama konferansı sürecinde göreceğiz. Ancak "Nasıl Birlikte Değişebiliriz?" konulu "Arama Konferansı"nın, düşünülmesi bile başlı başına başarıdır.
STGM yöneticilerini ve katılımcıları kutluyoruz.  
 
Mustafa Kantarcı
http://www.istikbalgazetesi.com/index2.asp?sec=2&yazarid=273&newsid=33445&sayfa=8

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.