TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

İstihdamda Kadının Durumu Araştırması

Güncelleme Tarihi 23.11.2012

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu, Türkiye'de emek ve istihdamla ilgili kamu ve sivil toplum kurumları olmak üzere her ilde yaklaşık 10 kurum ile görüşerek 2010 yılında yayımlanan "Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Genelgesi"nin uygulanıp uygulanmadığını araştırdı.

Kadın örgütlernin, kadın  istihdamının niceliğine değil aynı zamanda niteliğine de bakmanın önemli olduğuna yıllardır  dikkat çektiğini belirten KEİG, hükümet ve işveren cephesinin kadın istihdamı oranının artırılmasına dair önerisinin, kadın istihdamının "ülke kalkınmasına sağlayacağı katkı" ile birlikte ele alındığına ve "işgücünün israf olmaması" gerekliliğinin vurgulandığına dikkat çekti.

KEİG, hazırladığı raporda genelgede de belirtilen kurumların ve kuruluşların projeleri,  hizmet  içi  eğit im  programları, stratejik plan ve benzeri belgelerini; il işgücü piyasası  analizleri ile mesleki eğitim  materyallerini ve organize sanayi bölgeleri ile serbest bölgelerde  kreş olup olmadığını inceledi. Ardından çeşitli kamu kurumları, odalar, sendikaların kadın grupları, kadın örgütleri ve yerelde istihdamla ilgili ön plana çıkan diğer kurumlarla 120 görüşme gerçekleştirildi.

Adana, Ankara, Antalya, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Trabzon, Urfa, Van olmak üzere 12 ilde yürütülen ve ihtiyaç tespitine yönelik "Genelgenin Ardından İstihdamda Kadının Durumu Araştırması"nın ilk tespiti şu: Genelge pek çok kurumda, pek çok yetkili tarafından bilinmiyor. Kadınların istihdamına özel önem  ve öncelik verilmesi durumu genel olarak yetkililerin kişisel inisiyatifi üzerinden yürüyor.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.