Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu

Güncelleme Tarihi 15.05.2016

İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 yılı Doğrudan Faaliyet desteği kapsamında EMBARQ Türkiye – Sürdürülebilir Ulaşım Derneği tarafından hazırlanan “İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu” düzenlenen basın toplantısı ile anlatıldı. Kılavuzun amacı ise bisikletin, kent içi ulaşımın bir parçası olarak algılanması, bisikletin diğer ulaşım sistemlerine entegre edilmesi ve İstanbul’da bisiklet altyapısının oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çekmek.

İstanbulda Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu

İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu

EMBARQ Türkiye Direktörü Arzu Tekir ve EMBARQ Türkiye Proje Yöneticisi Çiğdem Çörek Öztaş tarafından sunumu yapılan Kılavuz ile Bisiklet kullanımına yönelik farkındalığı arttırmak, Güvenli altyapı ile İstanbul’da bisiklet yolları ve Kent içi ulaşımda bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak hedefleniyor.

Kılavuz, öncelikle yetki sahibi kurumlar olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve ilgili STK’ların koordineli olarak çalışması gerekliliğine dikkat çekiyor. Ayrıca uluslararası standartlar uygulanmaya çalışırken İstanbul’un yerel yapısının göz ardı edilmemesi gerektiği ve en uygun şartlarda bisiklet yolu düzenlemeleri gerçekleştirmesinin zorunlu olduğuna vurgu yapıyor. Özellikle, İstanbul’da bisiklet kullanıcılarının sorun ve beklentilerini tespit edip sorumlu kurumların yetki ve sorumluluklarını ortaya koyarak mevcut yolların daha güvenli hale gelmesine yönelik çözüm önerileri ile eğim ve kullanım açısından en uygun alanlarda yeni bisiklet yolu tasarımları önerilen Kılavuz üç ana bölümden oluşuyor. “Bisiklet Kullanımının Yararları”, “Bisiklet Altyapısının Yönetim Boyutu” ve “Bisiklet Yolu Uygulamaları” başlıklarından oluşan bu üç bölümde, ekonomik, çevresel, sosyal ve sağlık boyutu mercek altına alınıyor.

İstanbulda Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama KılavuzuGüvenli Bisiklet Yolları Saha Çalışması

Raporda özellikle, “Bisiklet Yolu Uygulamaları” ana başlığı altında ele alınan “Güvenli Bisiklet Yolları Saha Çalışması” dikkat çekiyor. Proje dahilinde gerçekleştirilen yerel yönetim ve STK görüşmeleri ile bisiklet kullanıcılarıyla yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen anketlerden elde edilen veriler ışığında, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakalarından yapılan güzergah seçimleri ile Şemsettin Günaltay Caddesi – Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Ortaköy-Bebek, Cumhuriyet Caddesi örnek çalışmalarla anlatılıyor.

Beklentiler karşılanacak

EMBARQ Türkiye Direktörü Arzu Tekir, özellikle uzun hatlar boyunca değil, mahalle içlerinde hizmet edecek şekilde ve ana toplu taşım duraklarına entegre olan bisiklet güzergahları, kent içi ulaşımda bisikleti tercih eden kullanıcıların beklentilerini karşılayacağına vurgu yaptığı konuşmasında, “Bisiklet kullanımının yararlarına, yerel yönetimlerin ve STK’ların görüşlerine yer verilen raporumuz, kapsamlı bir anket çalışmasını da kapsamaktadır. Yüz yüze anket ve online anket yöntemi ile 3516 bisiklet kullanıcısına ulaşılarak sonuçlanan ankete göre; trafikte yaşanan sorunlara bakıldığında polis denetiminin yetersizliği, altyapı yetersizliği, yolların güvenli olmaması trafiğin hızlı akması ve ana yol geçişlerinin sağlanması konusunda yaşanan problemlerin öne çıktığı görülmektedir. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hakkında katılımcılar bisiklet konusunda toplumu bilinçlendirmek için kamu spotlarının yaygınlaştırılması, motorlu taşıt kullanıcılarının kurallara uyması ve bisikletlilere saygı göstermesi, şoför ve polislerin bisikletli hakları konusunda eğitilmesi başlıkları üzerinde durmuşlardır. Yüz yüze anket katılımcılarının %86’sı politikacıları bisiklet kullanırken görmenin, toplumda bisiklet kullanımını arttıracağını düşünürken; online anket katılımcılarının %63,8’i politikacıların da bisiklet kullanmasının yararlı olabileceğini ifade etmiştir.” dedi.

Kılavuzu buradan indirebilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.