Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

İş İlanı: Cinsel Sağlık Eğitim Programı Koordinatörü

Güncelleme Tarihi 20.07.2016

Pozisyonun amacı:
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı üreme ve cinsel sağlık hakları alanında çalışan 1985 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Vakfımız kadın, çocuk ve ergen sağlığı alanında iletişim ve eğitim çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde yürütmektedir. (www.tapv.org.tr)


Cinsel Sağlık Program Koordinatörü’nün okul temelli cinsel sağlık uygulamalarını ve psikolojik danışmanlara/öğretmenlere yönelik eğitim çalışmalarını yürütmesi ve yeni program unsurlarını geliştirmesi beklenmektedir.

tapv logo

Görevler:

1.Cinsel sağlık eğitim programı kapsamındaki çalışmaların koordinasyonu,  ilgili paydaşlarla etkin iletişimin sürdürülmesi

2.Eğitim programlarının, içerik ve modüllerinin uygulanması, geliştirilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi 

3.Uygulamaların izleme süreçlerinin planlanarak hayata geçirilmesi ve gerekli revizyonların önerilmesi ve gerçekleştirilmesi

4.Eğitim çalışmalarını yürütecek ekibin geliştirilmesi ve yönetilmesi

5.Çalışma alanı kapsamındaki uygulamaları ve yenilikçi yaklaşımların izlenmesi ve vakıf çalışmalarına entegre edilmesi için fikir ve liderlik geliştirilmesi

Aranan Beceri ve Nitelikler:

1.Çocuk ve ergenlere yönelik eğitim çalışmaları içinde yer almış olmak

2.Okul ortamı ve örgün eğitim süreçleri hakkında farkındalık sahibi olmak

3.Program geliştirme, eğitmenlik ve iletişim deneyimi

4.İngilizce/Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerisi

5.Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi

Başvuru:

15 Ağustos 2016 saat 17:00’ye kadar

Fotoğrafsız özgeçmiş (Türkçe) ve İngilizce yazılmış bir niyet mektubunu Konu satırında sadece CE20161 yazarak ik@tapv.org.tr e-posta adresine iletmenizi rica ediyoruz.

Görüşmeler için son başvuru tarihi beklenmeyecektir, uygun adaylarla görüşme yapılacaktır. başvurunuzu son tarihi beklemeden yapmanızı tavsiye ederiz. Yukarıdaki belirtilen şekilde yapılmamış başvurular dikkate alınamayacaktır.

Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.