TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

IPA III Sivil Toplum Danışma Raporu Yayımlandı

Güncelleme Tarihi 21.05.2020
Batı Balkanlar ve Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin yeni IPA III belgesinin geliştirilmesinde katkı sunması amacıyla başlatılan danışma sürecinde gelen öneriler IPA III Sivil Toplum Danışma Raporu'nda yayımlandı. 
 
Katılım Öncesi Yardım Aracının 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönem (IPA III) belgesinin geliştirilmesine katkı sunmak için yürütülen danışma sürecine 54 sivil toplum örgütü katkı verdi. 
Sivil Toplum danışma sürecince öne çıkan başlıklar şöyle oldu; 
 
Bölgesel ağlardan, kuruluşlardan ve IPA yararlanıcılarından gelen önerilerle hazırlanan raporda belirli tematik konuların eklenmesi önerisi gelirken, bu konuların öncelikleri ve yaklaşımları açısından daha iyi yansıtılması tavsiye edildi.
 
Sivil toplumun IPA III'e katılımının programlama, uygulama, izleme ve değerlendirme de dahil olmak üzere tüm aşamalarda önemli olduğu belirtilirken, sivil toplumun ve diğer paydaşların IPA III sürecinin tüm adımlarına dahil edilmesi, katılım süreçlerinin tanımlanması ve gelecekteki IPA III fonlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında önerilerin alınmasını sağlamak için geri bildirim döngüleri oluşturması önerildi. 
 
Sivil toplumun katılımı ve desteği IPA III tarafından finanse edilen tüm stratejik müdahalelerde ve bunun sonucunda ortaya çıkan projelerde yaygınlaştırılmalıdır denilirken, toplumsal cinsiyet ve kadın örgütlerine ayrı bir destek verilmesi, taban örgütlerinin ve yerel örgütlerin desteklenmesi, sivil toplum desteğinin yararlanıcı ülkenin performansı üzerinde koşullandırılmaması görüşüne yer verildi. 
 
IPA III uygulamasına yaklaşımda esnekliğin önemli olduğu da belirtilirken, Avrupa Birliği fonlarını yönetirken kamu kurumlarının kapasiteleri ve hesap verebilirliğine dair endişe dile getirildi ve AB müzakere çerçeveleri ile IPA III arasındaki bağlantını açıklanmasına ihtiyaç olduğu not edildi. 
 
Raporun tamamını okumak için buraya tıklayabilirsiniz.
 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.