Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

İnsandan İnsana Çalıştayı’na katıldık

Güncelleme Tarihi 03.06.2010
İnsandan İnsana Çalıştayı’na katıldık

Avrupa Komisyonu’nun “Civil Society Facility” kapsamında sivil toplum örgütü temsilcilerine yönelik olarak düzenlediği bir bilgilendirme ve deneyim paylaşımı programı olan P2P’nin (people to people-insandan insana) Brüksel’de 15- 18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen çalıştayına  STGM davetli olarak katıldı. Ana başlığı “ Genişleme Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü” olan çalıştayda Balkan ülkelerinden ve Türkiye’den katılımcılar kendilerini, örgütlerini ve çalışma alanlarını tanıttı.

Programın ikinci gününde Çıkar Grupları Temsilcilerinin Kaydedilmesi Programı, Avrupa Şeffaflık İnisiyatifi ve Lobiciler İçin Uygulama Kuralları hakkında bilgi verildi. Programın üçüncü günü Committe Of Regions, Economic and Social Committee ve Avrupa Parlamentosu ziyaret edildi. Kurumları tanıtıcı sunuşların yanı sıra bu kurumlar kapsamında yapılabilecek lobi faaliyetleri konusunda bilgiler verildi. Son gün ise, Europe for Citizens Programme, Tüketici Örgütleri Ağı (BEUC), Mülteciler Komisyonu (ECRE) ve Çevre Bürosu (EEB) Avrupa çapında kendi iletişim ağları hakkında bilgi verdiler.

Program sivil toplum örgütlerine Brüksel’deki kurumlar arasında bilgilerini yaygınlaştırmak ve lobi faaliyetlerinde bulunmak için gerekli ipuçları içeren bir sunuşla sona erdi.

Program kapsamında Genişleme Direktörlüğünden (DG Enlargement) Julien Desmedt ile yapılan özel toplantıya Türkiye’den Anadolu Kültür,  TÜSEV ve STGM katıldı. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nden (EESC) Jan Olsson ile yapılan görüşmede Olsson, Türkiye’den gelen STK temsilcilerine “Karma istişare komitelerine kadın örgütlerinin katılmasını bekliyoruz. Sendika temsilcileri de sivil toplum konusunda bilgilendirilmeli” dedi.  Toplantıda yapılan tüm sunuşlara  http://taiex.ec.europa.eu/ adresinden “library” bağlantısı üzerinden çalışma toplantısının kodu  (P2P 30574) girilerek ulaşılabilir.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.