Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

İnsan Hakları Eğitimi:Kimlerle ve Nasıl?

Güncelleme Tarihi 27.09.2013

Ulaş Başar Gezgin bu makalesinde insan haklarının örgün eğitim içersinde öğrencilere hangi yöntemle, kimler tarafından öğretilmesi gerektiği sorununu tartışıyor.


Yazıda, insan hakları eğitimiyle ilgili çeşitli kitaplardan alıntılarla, konuyla ilişkili becerilere, tutumlara, yöntemsel ilkelere, konu başlıklarına, etkinlik türlerine vb. yer verildikten sonra eğitimin yöntemi, içeriği ve kimler tarafından verilmesi gerekliliği sorunları tartışılıyor.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.