TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

İhtiyaç Analizi ve Haritalama Çalışması

Güncelleme Tarihi 14.10.2019
Etiketler: Yaşama Dair Vakıf

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) hedef grubu dahilindeki kadın, çocuk, insan hakları, gençlik, çevre, engelliler ve kültür-sanat konularında yerel ölçekte aktif olarak çalışmalar yapan yerel sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorlukların bilimsel yöntemlerle tespit edilmesi amacıyla 2005 Ekim ayı içinde ihtiyaç analizi ve haritalama çalışması yürütüldü.

Bu amaçla 8 ilde en az 32 STK ile çalışarak, anket, odak grup görüşmesi, derinlemesine görüşme, bilişsel haritalandırma, ve katılımcı gözlem yöntemlerinden faydalanılarak STK’lara dair güncel bilgi elde edildi ve kapsamlı bir rapor haline getirildi. Bu çalışmalar Yaşama Dair Vakıf (YADA) tarafından yapıldı.

06-09 Eylül 2005 tarihleri arasında Kayseri, Adana ve Antakya illerinde, 4 Ekim 2005'te ise Trabzon’da ihtiyaç analizleriyle ilgili dört yerel toplantı gerçekleştirildi.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.