Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

İHAD - 2011 Yılı İltica ve Sığınma Hakkı İzleme Raporu

Güncelleme Tarihi 26.07.2012

Türkiye'de 2011 yılı içinde mülteci hukuku ve sığınmacıların temel sorunları ile ilgili olarak önemli gelişmeler yaşanmıştır. İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD) İzleme Raporu, bir taraftan söz konusu gelişmelerle birlikte mülteci ve sığınmacıların içinde bulundukları hukuki, sosyal ve ekonomik koşullara dikkat çekerken, diğer taraftan iltica hukukunun yasal çerçevesini oluşturan mevzuatı incelemeye çalışmaktadır.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.