TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

HÜRRİYET - 01.03.2003

Güncelleme Tarihi 08.11.2010

AB'den STK'lara 1,6 milyon Euro

Avrupa Birliği Komisyonu, Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) hazırlayacağı projelere, 1 milyon 650 bin Euro'luk finansman desteği sağlayacak. Çocuk, gençlik, kadın, insan hakları, çevre, kalkınma ve kültür gibi konularda etkinlik gösteren sivil toplum kuruluşları programın öncelikli hedef kitlesini oluşturuyor.

AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği'nin desteğiyle, sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı ve Türkiye ile Yunanistan arasında STK diyalogunun ve işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan Sivil Toplum Geliştirme Programı (STGP) kapsamında düzenlenen ''İhtiyaç Analizleri Çalıştayı''nın ikincisi Neva Palas'ta çalışmalarına başladı.

STGP Koordinatörü Sunay Demircan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, programın amacı ve hedef kitlesi hakkında bilgi verdi.

Demircan'ın verdiği bilgiye göre, program, STK'lar arasında ortak projeler ve işbirlikleri geliştirilmesini özendirmeyi amaçlıyor.

Yerel girişimlerle kurulmuş olan Anadolu'nun değişik yörelerinde çocuk, gençlik, kadın, insan hakları, çevre, kalkınma ve kültür gibi konularda etkinlik gösteren sivil toplum kuruluşları programın öncelikli hedef kitlesini oluşturuyor. Bu konularda, proje üreten yaklaşık 80 STK'ya, AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği aracılığıyla 1 milyon 650 bin Euro'luk finansman desteği sağlanacak.

2 yıl sürecek olan program kapsamında oluşturulan 6 kişilik STK destek ekibi, STK'ların ihtiyaçlarının belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması, kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi ve STK'lar arasındaki iletişim ağının güçlendirilmesi konularında yardımcı olacak.

STK'ları finansman olanakları konusunda da bilgilendiricek olan destek ekibi, finansman başvurularında teknik destek sağlayacak ve bu bilgileri kapsamlı bir web sitesinde yayınlayacak. Ayrıca, STK temsilcilerine el kitabı hazırlayacak.

STK TEMSİLCİLERİNE 13 İLDE 28 KURS

STK destek ekibince, Türkiye çapında 13 ilde 4'er günlük 28 kurs ile 500'ü aşkın STK temsilcisi proje hazırlama-yönetme, fon kaynaklarına ulaşma, iletişim, halkla ilişkiler gibi konularda kurslar düzenlenecek.

Kurslara katılacak olan STK temsilcileri, başvurular arasından seçimle belirlenecek.
STGP'nin önemli amaçlarından biri de Türk-Yunan STK'ları arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmek. Bu kapsamda, işbirliği olanaklarını araştıran ve destekleyen uluslararası 3 çalıştay düzenlenecek ve ortak girişimler desteklenecek.

AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından 2003-2004 yılları arasında STK'ların geliştireceği projeleri desteklemek amacıyla Küçük Ölçekli Destek Fonları oluşturuldu.
Fonlar için ilk duyuru mart ayında yapılacak.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.