Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Hrant Dink Vakfı sözlü tarih mülakatları yapacak gönüllüler arıyor!

Güncelleme Tarihi 02.01.2017

Hrant Dink Vakfı yürüttüğü Sözlü Tarih ve Kültürel Miras projelerinin 2017 döneminde, mülakatlara katılıp görüşmeleri takip edecek gönüllüler arıyor.

2011 yılından beri devam eden Sözlü Tarih projesi, Türkiye’de ve diasporada yaşayan Ermenilerin taşıdığı siyasi ve kültürel belleğin izlerini sürmeyi, kültürel varoluşun sürekliliğini ortaya çıkarmayı, Ermeni kimliğine mensup ve kendini Ermeni kökenli olarak tanımlayan kişilerin kendilerini ve ‘öteki’ni nasıl algıladığını bulmayı ve böylelikle, içinde bulundukları ‘gerçekliği’, bir sözlü tarih çalışması kapsamında, siyasi, kültürel ve tarihsel boyutlarıyla yansıtmayı hedeflemektedir. 

Önceki yıllarda Diyarbakır, Ankara ve İzmit odaklı yürütülen çalışmalar Adana, Kayseri ve Sivas olarak devam edecektir. 

Projeye katılan gönüllüler, farklı odak grup toplantılarına katkı sunacaklar, yıl boyunca Hrant Dink Vakfı’nda sözlü tarih metodolojisi ve yerel tarihe dair eğitimler alacaklar. Yapılacak rutin toplantılar, saha çalışmaları ve deneyim paylaşımlarıyla kendilerini bu alanda geliştirme imkânı bulacaklar. 

Proje grubuna katılım için son başvuru tarihi 10 Ocak 2017’dir. Adana, Sivas veya Kayseri kökenli veya Ermenice biliyor olmak tercih sebebidir. 

Başvuru Formu

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.