Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Hollanda Kraliyeti AGİT Daimi Temsilciliği İnsan Hakları Fonu

Güncelleme Tarihi 07.03.2019

Hollanda Kraliyeti AGİT Daimi Temsilciliği İnsan Hakları Fonu başvuru duyurusu yayınlandı. Fona son başvuru tarihi 11 Mart 2019.  

Fon aşağıdaki amaçlara destek olmayı hedefliyor.

 • Demokratik toplumların temel taşı olarak ifade özgürlüğünü ve diğer temel özgürlükleri teşvik etmek;
 • Azınlık haklarının korunmasına katkıda bulunmak;
 • Hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi güçlendirmek;
 • İnsan hakları savunucularını desteklemek;
 • Hukukun üstünlüğünü güçlendirmek
 • AGİT alanındaki sivil toplumun rolünü desteklemek ve geliştirmek.

Fon kapsamımnda desteklenecek tematik başlıklar ise şöyle; 

 • insan hakları savunucularını korumak ve desteklemek;
 • Lezbiyen, eşcinsel, biseksüel ve transeksüel insanlar için eşit hakların elde edilmesi (LGBT'ler);
 • Kadınlar için eşit hakların, özellikle kadınların siyasi katılımının sağlanması;
 • Kadına yönelik şiddete karşı;
 • İfade özgürlüğünü ve internet özgürlüğünü teşvik etmek;
 • Din ve inanç özgürlüğünü teşvik etmek.

Fon kriterleri ve başvuru formu için lütfen bakınız. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.