TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Hayata Destek Derneği Kampanya Yöneticisi Arıyor

Güncelleme Tarihi 05.12.2013

Hayata Destek Derneği aşağıda belirtilen niteliklere sahip kampanya yöneticisi arıyor. Son başvuru tarihi tarihi 22.12.2013.

hayata destekUluslararası düzeyde çalışan Hayata Destek Derneği / Support to Life (STL), Türkiye'nin ve dünyanın yardıma ihtiyaç olan bölgelerinde milliyet, ırk, dil, dini inanç, sınıf, cinsiyet ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin her türlü doğal ve insan kaynaklı afet ve krizden etkilenmiş toplulukların, insan onur ve haysiyetine yaraşacak şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla insani yardım faaliyetlerinde bulunur.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.