TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Hamle - 14.02.2008

Güncelleme Tarihi 12.01.2011

STGM ve DESGEP tanıtıldı
 
Muğla’daki sivil toplum temsilcilerine, 2004 yılında kurulan Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ile Denizli Sivil Toplum Kuruluşları Geliştirme Platformu (DESGEP) tanıtılarak kuruluş amaçları ve çalışmaları anlatıldı.

Muğla Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonunda gerçekleşen toplantıya Muğla’da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkan, yönetici ve temsilcileri katıldılar. Sivil toplum kurulu temsilcilerine STGM ve Yerel Destek Merkezi, STGM Koordinatörü Sunay Demircan ve DESGEP Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Yüksel tarafından anlatıldı.

Demircan ve Yüksel tanıtım konuşmalarında STGM’nin, illerdeki sivil toplum örgütlerinin çalışmalarında ve etkinliklerinde kolaylıklar sağlamak amacı ile kurulduğunu belirterek, “ STGM yerel destek merkezleri, proje hazırlama ve uygulama, eğitim, iletişim, kampanya ve stratejik planlama gibi konularda yerel sivil toplum kuruluşlarının teknik destek ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor. Sivil ağların oluşturulması ve güçlendirilmesi için kolaylaştırıcılık rolü de üstlenecek olan yerel destek merkezleri, yeterli ofis olanaklarından yoksun olan sivil toplum kuruluşlarının yararlanması için bilgisayar, internet, fotokopi, faks, matbuat işlemleri  gibi teme ofis hizmetlerini sınırlı ölçüde de olsa sağlamaya çalışıyor.

STGM Denizli Yerel Destek Merkezi, Denizli ile birlikte Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Isparta, Burdur, Antalya ve İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarına, proje hazırlama, kapasite geliştirme, kurumsal yönetim, sivil ağ oluşturma ve güçlendirme, bölgesel sivil toplum kuruluşları veri tabanı oluşturma, iletişim gibi alanlarda ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütecektir. STGM bu çalışmalarını yerel sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan sivil platformlarla kurduğu stratejik ortaklıklar aracılığıyla gerçekleştirecektir. Dediler.
Konuşmacılar, DESGEP ile ilgili olarak da bilgiler verirken, DESGEP’i sivil toplumun sorgulayıcı, müzakere edici ve izleyici yönünün geliştirilmesi için kolaylaştırıcılık rolünü üstlenmiş bireylerden oluştuğu bir sivil insiyatif olarak tanımlarken, temel amaçlarının karar süreçlerinde etkin ve verimli sivil toplam, temel hedeflerinin ise katılımlı-kurumsal yönetimin yaygınlaştığı bir Türkiye olduğunu dile getirdiler.

http://www.hamle48.com/gazete/haber.php?id=1379

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.