TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Halit Çelenk 2018 Hukuk Ödülleri

Güncelleme Tarihi 23.01.2018

Yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrul­tusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserlerin üretilmesini teşvik etmek amacıyla verilen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Yarışması'mna 1 Mart 2018'e kadar başvurabilirsiniz.

halit çelenk hukuk ödülleri logo1- ÖDÜLÜN AMACI

Ödülün amacı, yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrul­tusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserlerin üretilmesini teşvik etmektir.

2- ESER KONUSU

Eser konusu serbesttir. Değerlendir­mede; Halit Çelenk’in yaşamı, eser­leri, mesleki ve yaşam mücadelesi, fikirleri ile hukuk ve/veya hukuk-toplumsal ilişkiler bağlantısının kurulması esas alınır.

3- ESER ve KATILIMCI KOŞULLARI

A- Yarışmaya 1 Ocak 2015 ile 1 Ocak 2017 arasında basılmış veya henüz basılmamış yukarıda belirtilen amaç ve konulu yayın, tez veya her türlü diğer eserler katılabilir. Katılımcılar yalnız bir eser ile yarışmaya başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi 1 Mart 2018'dir.

B- Katılımcılar hukukçu olabileceği gibi başka disiplinlerden de olabilir. Eserin, hukuk alanında ya da diğer alanlar ile hukuk alanı ara­sında bağlantı kurarak, bilimsel öz­günlüğe sahip olması, akademik ya­zım ve etik kurallarına uygun olması gerekmektedir. Eserin, (A4) kâğıda bilgisayarla, 14 punto büyüklüğün­de, Times New Roman ve 1,5 satır aralığı ile yazılması gerekmektedir. Bir (A4) sayfayı geçmemek üzere, katılımcının (ortak çalışmalarda tüm katılımcıların) adı ve soyadı, özgeç­mişi, eserin oluşturulduğu tarihi, katılımcının iletişim adresini (telefon ya da e-mail adresi ile birlikte) içeren bilgiler, eserle birlikte ayrıca gönderilmelidir. Eserin yayınevi tarafından Seçici Kurula iletilmesi durumunda eser sahi­binin, birden fazla yazarlı ve/veya derleme eser olması durumunda yazarların tümünün yarışmaya katı­lıma ilişkin olurlarının yazılı olduğu muvafakat belgesinin gönderilmesi zorunludur.

C- Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış eserler ve ödül alması durumunda açıklama ve Halit Çelenk internet sitesinde yayınlanmak üzere 5 (beş) sayfayı geçmeyecek bir tanıtım ve özet yazısı, biri (1) Word programıyla CD'de kopyalanmış, dört yazılı nüsha biçiminde, 1 Mart 2017 tarihine kadar, kargo yoluyla “HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜ Göreme Sokak No:8/4 Cinnah Caddesi Kavaklıdere Ankara” adresine iletilmelidir.

4- Ödül töreni 5 Mayıs 2018 tari­hinde yapılacaktır.

SEÇİCİ VE DÜZENLEYİCİ KURUL

Prof. Dr. Rona Aybay

Prof. Dr. Korkut Boratav

Prof. Dr. Ali Murat Özdemir

Yrd. Doç. Dr. İlker Kılıç

Av. Erşen Sansal

Av. Başar Yaltı

Av. Bilgütay Hakkı Duma

Av. Barış Aybay

Ali Rıza Aydın

Serpil Çelenk Güvenç

Av. Özlem Şen Abay

İLETİŞİM BİLGİLERİ

http://www.halitcelenk.org

bilgi@halitcelenk.org

halitcelenkhukukodulu@gmail.com

www.facebook.com/halitcelenkhukukodulu

www.twitter.com/halitcelenkodul

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.