TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Haberler.gen.al – 23.01.2009

Güncelleme Tarihi 10.02.2011

STGM 'Örgütlenme Özgürlüğü' kampanyası başlattı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Türkiye'de katılımcı demokrasinin gelişiminin desteklenmesi amacıyla "Örgütlenme Özgürlüğü" iletişim kampanyası başlattı. Kampanya ilk olarak "Birlikte değiştirelim" sloganıyla, Adana, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde yürütülecek.

STGM Yönetim Kurulu Üyesi Feray Salman, Türkiye'de katılımcı demokrasinin gelişiminin desteklenmesi amacıyla "Birlikte değiştirelim" sloganı çerçevesinde, Sivil Toplum Örgütleri için örgütlenme özgürlüğü başlattıklarını söyledi.

Amaçlarının hak ve özgürlüklerin daha fazla gelişebilmesi için örgütlü hareket etmenin önüne konan yasal ve toplumsal engelleri ortadan kaldırmanın yollarını aramak olduğunu belirten Salman, "Kampanya, örgütlü bir birliktelik olmadan değişimin sağlanamayacağı ilkesinden yola çıkarak 'Birlikte Değiştirelim' mesajıyla sivil toplumun bütün aktörlerine ulaşmayı hedeflemektedir" dedi.

Her ilden sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının farklı kesimlerini temsil eden sosyal paydaşların bulduğu mesajlar ve etkinliklerin kampanyanın ana eksenini oluşturacağını dile getiren Salman, "Kampanya, tarafların örgütlü hareket etmenin önündeki engelleri, fırsatları ve çözüm yollarını belirleyeceği, çözümün tarafı olarak kolektif akıl üretmeyi amaçlayan Arama Konferansları'yla başlayacak. Konferanslarda, farklı hedef gruplarından en az 40 yerel paydaş bir araya gelecek" diye konuştu.

Söz konusu projenin Sivil Toplum Kuruluşlarının daha da özgürleşmesi için büyük bir avantaj olduğunun altını çizen Salman, " Kentteki örgütlenmenin önündeki fırsatlar ve engeller saptanacak, çözüm modelleri birlikte tasarlanacak, tanımı yapılacak, stratejiler ve bunun için gerekli eylem planları belirlenecek, çıkan ortak akıldan üretilen proje ile "kent kampanyaları" organize edilecek. Kampanya sonunda, gündeme gelen projelerin gerçekleşmesi yolunda ilgili kurumlara çağrıda bulunulacak." açıklamasını yaptı.

Salman, bu süreçten edinilen deneyimin bir kitap haline getirilerek STGM nin bundan sonraki uygulamaları için model oluşturacağını kaydetti.

http://www.haberler.gen.al/2009-01-23/stgm-orgutlenme-ozgurlugu-kampanyasi-baslatti/

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.