TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Güneydoğu Ekspres - 22.01.2008

Güncelleme Tarihi 12.01.2011

Pazartesi Söyleşisi (Lezgin Yalçın)

Lezgin Yalçın, Dicle Üniversitesi (DÜ) Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nü 1990 yılında tamamladı. 2002 yılında aynı üniversitede Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Yalçın, 1996 yılından beri Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda sırasıyla KOSGEB İl Temsilciliği, Danışmanlık, AB Bilgi Bürosu Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) üzerine yapılan çeşitli araştırmalarda da görev alan Yalçın, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nda Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve 2003-2005 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği'nde Denetleme Kurulu Üyesi ve 2005'ten beri Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak yer alan Yalçın, halen STGM Diyarbakır Yerel Destek Merkezi Koordinatörlüğünü yapıyor.

"STGM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KAPASİTELERİNİ ARTTIRACAK"

DİYARBAKIR - Bu haftaki söyleşi konuğumuz, STGM Diyarbakır Yerel Merkez Koordinatörü Lezgin Yalçın. Yalçın ile STGM'nin ne olduğunu ve kentteki sivil toplum örgütlerine nasıl fayda sağlayacağını konuştuk. Yalçın, sorularımızı yanıtladı.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ne zaman kuruldu?

STGM 2004 yılında, Türkiye'de sivil ve katılımcı demokrasinin gereğine inanan bir grup fikir önderi ve sivil aktivist tarafından dernek statüsünde sivil bir yapı olarak Ankara'da kuruldu. 

Neden kuruldu, STGM'nin amacı nedir?

STGM'nin amacı sivil toplum kuruluşlarının, katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri için, kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmaktır. STGM'nin verdiği destekler doğrudan parasal katkı biçiminde değil, yerel örgütlerin "kendi yapabilme güçlerini" arttırma doğrultusundadır.

Peki, STGM sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için neler yapıyor?

2004'ten 2007'ye kadar Ankara merkezli olarak Türkiye'deki sivil toplum örgütlerine yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yürütüldü. 2007 Ağustos ayı itibariyle 4 ilde Yerel Destek Merkezi (YDM) kuruldu. Yerel destek merkezleri de STGM'nin amacına ulaşabilmesi için bölgesel olarak faaliyet yürütüyorlar. Bu kapsamda Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına kapasite geliştirme eğitimleri, sivil ağların oluşturulması, web sitesi hazırlanması, veri tabanı oluşturulması, örgütlenme özgürlüğünü geliştirmek gibi çalışmalar yapıyoruz. 

"3,1 MİLYON AVRO BÜTÇE"

Bu çalışmalar için ayrılan bütçe ne kadar. STGM bu bütçeyi nereden sağladı?

2007-2009 Ağustos dönemini kapsayan iki yıllık süreçte "Türkiye'de Sivil Toplum Gelişimini ve Sivil Diyalogun Geliştirilmesi Projesi" adı altında 3,1 milyon avro sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeleri için Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edildi.

STGM'nin güçlendirilmesine destek verdiği sivil ağlar hangileridir?

Toplumsal cinsiyet, çocuk ve insan hakları, gençlik, çevre, engelli hakları ve kültür sanat konularında çalışma yapan sivil toplum örgütleri hedef kitlemizdir. Bunlar arasında sivil hakların güçlendirilmesi için destek sunacağız. Farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalogu geliştirmek, sivil örgütlerin lobi ve kampanya faaliyetlerine destek vermek sayılabilir.

Diyarbakır Yerel Destek Merkezi ne zaman açıldı?

23 Kasım 2007'de yapılan geniş katılımlı resmi açılış töreniyle fiili çalışmalarımıza başladık.

"TALEP ÜZERİNE KURULDU"

Diyarbakır'daki sivil toplum örgütlerinin böyle bir destek merkezine ihtiyacı var mı?

Diyarbakır'da geçmişe dayalı bir sivil toplum geleneği vardır. Güçlü olan bu geleneği gündelik yaşamda daha aktif rol üstlenerek, bölgesel ve ulusal düzeyde sorunlara katılımcı bir yaklaşımla çözümler üretmesi büyük önem taşıyor. Bunun için de STGM'nin temel amacı olan sivil örgütlerin gelişimi yönündeki desteklerden Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşlarının da mutlak anlamda yararlanmasında fayda vardır. Zaten Diyarbakır Yerel Destek Merkezi'nin kurulma talebiyle böyle bir ihtiyacın farkında olan kentteki mevcut sivil örgütlerinin talebi üzerine kuruldu.

Peki, nasıl çalışır Yerel Destek Merkezleri?

STGM Yerel Destek Merkezleri, proje hazırlama ve uygulama, eğitim, iletişim, kampanya ve stratejik planlama gibi konularda yerel sivil toplum kuruluşlarının teknik destek ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor. Sivil ağların oluşturulması ve güçlendirilmesi için kolaylaştırıcılık rolü de üstlenmek önemli hedeflerinden biri. Yerel Destek Merkezleri yeterli ofis olanaklarından yoksun olan sivil örgütlerin yararlanması için bilgisayar, internet, faks, fotokopi, ve benzeri gibi temel ofis hizmetlerini sınırlı ölçüde de olsa sağlamaya çalışıyor. STGM, bu çalışmaları da yerel sivil örgütler tarafından oluşturulan sivil platformlarla kurduğu stratejik ortaklıklar aracılığıyla gerçekleştirir.

"İHTİYAÇ ANALİZLERİNİ BELİRLİYORUZ"

Diyarbakır Yerel Destek Merkezi olarak sizler neler yaptınız?

İlk olarak Diyarbakır'daki sivil toplu kuruluşlarının veri tabanını oluşturmayı hedefledik. Bunun için hemen her gün saha taraması ve ciddi verilerle sivil örgütlerin adreslerini, ve diğer iletişim bilgilerini edinmeye çalıştık. Bununla birlikte veri anketi formuyla yapmış oldukları faaliyetler ve önümüzdeki günlerde yapmayı planladıkları faaliyetleri konusunda veri toplamaya çalışıyoruz. Bu şekilde bölgede çalışan sivil örgütlerin mevcut kapasitesini belirleyerek, yine bu anket formu doğrultusunda ihtiyaç analizlerini belirliyoruz. Ortaya çıkacak ihtiyaç analizi doğrultusunda 2 yıl süreyle yapacağımız stratejik planlamamızı hazırlayacağız. Bütün bunları yaparken, 4 Haziran 2007'de Diyarbakır'da yapılan geniş katılımlı sivil toplum kuruluşları toplantısında seçimle oluşturulmuş 7 kişilik yerel yürütme kuruluna destek alıyoruz.

Diyarbakır'da uygulamayı düşündüğünüz projeleriniz var mı?

Henüz ihtiyaç analizi ortaya çıkmadı. Ortaya çıkacak ihtiyaç analizinin önümüze nasıl bir tablo çıkaracağını tam olarak anlamış değiliz. İhtiyaç talebinin ortaya çıkmasının ardından, ihtiyaca yönelik çalışmalar yapılacaktır.

STGM'nin Diyarbakır Yerel Destek Merkezi hizmetlerinden hangi STK'lar, nasıl faydalanabilirler?

Bütün faaliyetlerimizi dil, din, mezhep, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş gibi ayrımlar yapmadan bütün sivil toplum kuruluşlarına destek vermeyi görev kabul ediliyoruz. Bütün sivil örgütler STGM Diyarbakır Yerel Destek Merkezi'nin sağlayacağı hizmetlerden yararlanabilirler. Başta Diyarbakır'da kurulu bulunan büromuzun mevcut mekan kullanımı, bilgisayar, internet, faks, fotokopi, telefon gibi hizmetlerinden tüm sivil örgütler faydalanabilirler. 

"97 STK İLE DİYALOG KURDUK"

Kentte şu anda kaç sivil toplum örgütü var?

Göreve başlar başlamaz Dernekler Masasıyla görüşerek kayıtlı bütün sivil örgütlerin bilgilerini edindik. Bin 332'yi aşkın dernek kaydının bulunduğu bu listede yaklaşık 461 sivil örgütün aktif olduğu tahmin ediliyordu. Ancak edinmiş olduğumuz bu listedeki bilgiler ışığında bizzat adresinde tespit ettiğimiz ve diyalog kurabildiğimiz sivil örgüt sayısı 97'dir.

Bunlar amaçlarını yeterince yerine getirebiliyor mu?

Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşlarının çok az bir kısmı görevini yerine getirebiliyor. Bunun en önemli nedeni kuşkusuz maddi kaynak ve insan kaynaklarındaki yetersizliktir. Son yıllarda AB'nin sağladığını finansal kaynaklarla birlikte sivil örgütlerde ciddi bir hareketlilik gözlemlendi. Önümüzdeki süreçlerde de AB'den sağlanacak finansal imkanlarla sivil örgütleri çok daha aktif çalışmalar içerisinde olacaklarına inanıyoruz.

http://www.guneydoguekspres.com/kose.asp?yazar=33&id=136

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.