Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Göllerimizin Çığlığına Bir Ses Verelim

Güncelleme Tarihi 07.06.2010
Göllerimizin Çığlığına Bir Ses Verelim

Kampanya, giderek artan yerleşim, endüstri, tarım, turizm ve benzeri insan aktivitelerinin su kaynakları ve sulak alanlar üzerindeki kullanım baskısını artırması ve Türkiye gölleri ve sulak alanlarının da kullanım baskısı sonucu nitelik ve nicelik kayıplarına uğramasıyla ilgili bilinç ve duyarlılığı artırmak için yapılmıştır.

Kampanyayı Düzenleyen Örgüt:  İç Anadolu Çevre Platformu, Batı Akdeniz Çevre Platformu, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Şubeleri ve Temsilcicikleri

Kampanya Süresi: 7 ay

Kampanyanın Amacı: Giderek artan yerleşim, endüstri, tarım, turizm ve benzeri insan aktivitelerinin su kaynakları ve sulak alanlar üzerindeki kullanım baskısını artırması ve Türkiye gölleri ve sulak alanlarının da kullanım baskısı sonucu nitelik ve nicelik kayıplarına uğramasıyla ilgili bilinç ve duyarlılığı artırmak.

Kampanya Faaliyetleri: Afiş ve broşür dağıtımı, konunun basın açıklaması, toplantı, gezi, TV ve web sayfalarında duyurulması, kongre sonunda 11 Haziran 2006 gününde basın açıklaması, konuşmalar ve göl şenliği yapılması

STGM’nin Verdiği Destek: Basılı materyal ve uzman desteği

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.