TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Çalışma Arkadaşı Arıyor

Güncelleme Tarihi 17.01.2019

Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇ-DER), Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi (KGHM) ile işbirliği içinde ve Save The Children (SCI) ile ortaklaşa olarak yürütülecek “İstanbul ve Ankara’da ikamet eden Mülteci Çocuk, Genç ve Yetişkinleri Koruma ve Refahı Güçlendirme” projesinde görevlendirilmek üzere uzman sosyal çalışmacı arıyor. 

Sekiz ay boyunca görevlendirilecek uzman sosyal çalışmacı için; 

Sorumluluk alanları; 

 • Bireysel Koruma Desteği (IPA) için sığınmacı ve mültecilerin (çocuk, kadın ve erkekler) ihtiyaçlarını değerlendirmek ve her bir vakanın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, ihtiyaca dayalı ve çocuk odaklı IPA planları geliştirmek (bilgi sağlama dahil, güvenli iç ve dış yönlendirmelerde bulunmak), IPA için standart prosedürler doğrultusunda takibi sağlamak.
 • Çocuk koruma, zihinsel sağlık ve psiko-sosyal ya da diğer hizmetlere ihtiyaç duyan erkek ve kız çocukları, kadın ve erkekleri tespit etmek ve bireylerin gerekli hizmetlere erişimini gerçekleştirmesini (merkez ve merkez dışında) güvenli ve etik çerçeveye uygun olacak şekilde sağlamak. Bu hizmeti sağlarken, uygulanmakta olan standart prosedürleri baz almak.
 • Belediyedeki Sosyal Hizmetler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde, sevk ve danışmanlık gerektiren vakaları takip etmekten Çocuk Koruma Alanında Uzman Sosyal Çalışmacı sorumludur.
 • Gerekli durumlarda Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi (KGHM) Eğitim ve Hukuk Danışmanlığı birimlerine yönlendirmelerde bulunmak.
 • Gerekli durumlarda merkeze erişim esnasında kişilere giriş ve çıkışlarda yardımcı olmak.
 • Çocuk Koruma ve Psiko-sosyal Destek Uzmanı'na düzenli olarak raporlama yapmak ve teknik gözetim oturumlarına aktif olarak katılım sağlamak (akran eğitimleri dahil).
 • Projeyi toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirmeye (ve toplumsal cinsiyetin dönüştürücü olduğu ölçüde) ve çocukların güvenli ortamına aktif olarak katkıda bulunmak
 • Projenin hesap verebilirlik mekanizmalarının etkin bir şekilde uygulanmasına aktif olarak katkıda bulunmak
 • Çocuklara istismar, sömürü, ihmal ve şiddete sıfır toleransı yansıtan en iyi çıkarları için üstün sonuçlar sunmak
 • Hesap verebilirliğe, öğrenmeye ve yazılı materyallere yönelik olarak ilgili izleme ve değerlendirme araç ve yaklaşımlarının uygulanmasını desteklemek

Gereken nitelikler;

 • Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sosyoloji veya ilgili alanlarda (tercihen sosyal bilimler alanında MA veya MS) lisans diploması.
 • Sosyal hizmet ve koruma alanında en az 2 yıllık deneyim (koruma alanında).
 • Özellikle mülteci hakları ile ilgili olarak Türk hukuk sistemi ve sosyal refah sistemi hakkında ileri seviye düzey bilgi sahibi.
 • Göçmen, mülteci ve / veya sığınmacılarla çalışma deneyimi.
 • Koruma, katılım ve toplum temelli yaklaşımlar hakkında teknik donanım.
 • Düzenli raporlama için güçlü beceri ve kapasiteye sahip olma.
 • Güçlü iletişim becerileri
 • Son teslim tarihlerinde dikkatli ve yüksek iş temposu altında çalışmaya uygun.
 • Akıcı Türkçe (yazılı ve sözlü) ve Arapça (sözlü) becerisine sahip olmak. Kürtçe, Farsça ve Dari gibi diğer diller de tercih sebebidir.
 • Microsoft Office Programlarını etkin kullanım.

Tercihen;

 • Psikoloji, PDR, İnsan Hakları Hukuku ve benzeri bölümlerde yüksek lisans eğitimi olan,
 • Çocuk, genç ve ailelerle çalışma / kolaylaştırıcı faaliyetlerde deneyim sahibi
 • STK'larla çalışma deneyimi
 • Akıcı Arapça (sözlü) kabiliyetine sahip, Kürtçe, Farsça veya Dari dahil olmak üzere birçok dili konuşabilme kabiliyeti
 • Çocuk koruma, koruma, psiko-sosyal destek, psikolojik ilk yardım ve çocuk koruma alanında eğitim almış olması tercih sebebidir.

İlana başvurmak isteyenlerin güncel bir Özgeçmiş ile birlikte maaş beklentinizi de ekleyerek bilgi@gocder.org adresine göndermesi ve konu kısmına başvurulan pozisyonun
bilgisini eklemeleri gerekiyor. Pozisyona başvurular 15 Şubat 2019, 23:59 (Türkiye saati) tarihinde kapanacak.

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.