Birlikte
STÖ Yardım Masası
Film Köşesi
Facebook Twitter

Göçder - Zorunlu Göç Edenler Açısından Kentsel Dönüşüm Projeleri

Güncelleme Tarihi 19.07.2011
Göçder - Zorunlu Göç Edenler Açısından Kentsel Dönüşüm Projeleri

Daha önce zorunlu olarak göç etmiş kişilerin tekrar yerinden edilmeleri ihtimaline karşı bilinç oluşturarak kamuoyu yaratmanın yanısıra, kentsel dönüşümü gerçekleştirecek yerel yönetimler ve şirketlerin, kentsel dönüşüm bölgelerinin mevcut sakinlerinin taleplerini ve hassasiyetlerini dikkate almalarını sağlamak projenin temel hedefleridir.

Kampanyayı yürüten örgütler

Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Birimi, Ayazma Kentsel Dönüşüm Mağdurları

Kampanyanın hedef kitlesi

Daha önce iç göç ile yer değiştiren ve göç ettikleri alanlarda da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yerinden edilenler, Sivil toplum kuruluşları, Medya, Kamuoyu, Kentsel dönüşümü gerçekleştiren devlet organları ya da ticari kuruluşlar.

Kampanyanın başlıca faaliyetleri

  • Basın toplantısı düzenlenmesi
  • Alanda çalışan sivil toplum örgütleri ve uzmanların katılımıyla panel gerçekleştirilmesi
  • Kampanyayla ilgili afiş ve broşür dağıtılması

Kampanya ile ilgili bağlantılar

http://www.gocder.org

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.