Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Göç ve İnsani Yardım Vakfı(Göç Vakfı) Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu 2012

Güncelleme Tarihi 06.05.2013

Göç Vakfı 2012 yılı içersinde medyaya yansıyan çocuk hakları ihlallerinin izlemesini yaparak "Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu'nu" yayımladı.

Raporun yazımı sırasında izlenen yöntem şöyle açıklanmaktadır. "Rapordaki ihlal verileri, yerel medya ve yaygın medya sitelerinin taraması ile elde edilen bulgulardır. Raporun hazırlanmasındabakanlıklar ve ilgili kamu kurumlarına yapılan bilgi edinme başvuruları, TBMM’de verilen yazılı soru önergeleri ve önergelere verilen cevaplar da taranmıştır. Raporun hazırlanmasında
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi verilerinden ve BM Çocuk Hakları Komitesi Türkiye tavsiyelerinden yararlanılmıştır."

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.