Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Gezi'nin Hatırlattığı Hak: Barışçıl Toplantı

Güncelleme Tarihi 04.07.2013

AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, İnsan Hakları Merkezi'nden Yrd.Doç.Dr. Kerem Altıparmak bu makalesinde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını yeniden düşünmek gerektiğini belirtiyor ve gezi sonrasında yapıması gerekenin "yeni sosyal medya yasaları çıkarak ifade özgürlüğünü daha da boğmak değil, çoğulcu bir demokrasinin doğal gereği olan toplantı ve gösteri hakkını yeniden tanımak ve genişletmek" olduğunu söylüyor. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.