TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Geri Dönüşüm Emekçilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Güncelleme Tarihi 25.05.2016

Sokak Atık Toplayıcıları Derneği'nin düzenlediği Geri Dönüşüm Emekçilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Ankara ve diğer illerden atık kağıt işçilerinin, sektör bileşenlerinin, düzenleyici kurumların ve akademisyenlerin katılımıyla 29 Mayıs 2016, Pazar günü gerçekleştirilecek.

Geri Dönüşüm Emekçilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

"Bir tanıdık geçerken çöp bidonundan başımı kaldıramıyorum, utanıyorum, beni görmesinter diye..."

Kimimiz "geri dönüşüm işçisi", kimimiz "katı atık emekçisi" dedik onlara; çoğunluğumuz ise kısaca "kağıtçılar" olarak andık. Geri dönüşüm zincirinde elleriyle aynştırdıklan tonlarca atık ile çok değer katıp en az payı alırken, yasal ve ticari düzenlemelerde görünür kılınmadılar. Sosyal güvencesiz, sağlıksız koşullarda çalışmaya, yoksul gecekondu mahallelerinde derme çatma evlerde, toplumsal hor görünün baskısı altında yaşamaya devam ettiler.

Artık o çöp bidonundan başlannı gururla kaldırdılar. Çevrenin korunmasına ve ekonomiye katkılanndan gelen güçleri ile işlerinin öneminin ve kendi değederinin farkına vardılar. Örgütlenme deneyimleri 13 yılı bulan katı atık emekçileri kurduklan yeni derneklede örgütlenmelerini güçlendiriyor, birlik ve dayanışmalarını yükseltiyor, yaşadıktan sorunlara kendi örgütlenmeleri ile çözümler üretiyor.

Ankara Sokak Atık Toplayıcılan Demeği, "Geri Dönüşüm Emekçilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" bu bilinçle düzenliyor. Çalıştayda katı atık emekçilerinin statüsüzlükten, güvencesizlikten, kötü yaşam koşullanndan, sokakta atık toplama şartlarından, ayrıştınlan atıklan değerlendirme ve adil olmayan değer ve gelir bölüşümünden gelen sorunlar, talepler ve çözüm önerileri bizzat emekçiler tarafından seslendirilecek. Yasa ve yönetmeliklerden gelen sorunlar Çevre Bakanlığı yetkilileri ile, uygulamadan gelen zorluklar yerel yönetimler ile, atıkların gelire dönüşme sorunlan ise geri dönüşüm işveren temsilcileri ile masaya yatınlacak.

Çalıştayda akademisyenler, meslek odalan ile birlikte işçiler ve tüm taraflar “alternatif geri dönüşüm çalışma ve üretim modelleri” neler olabilir sorusu başlığında, sunumlar ve önerilerle cevaplar arayacak, çalıştay sonuçları derlenerek raportaştırılacaktır.

29 MAYIS 2016, PAZAR TÜM BEL-SEN

Sümer 2 Sok. No:29/7 Kızılay, Ankara

Geri Dönüşüm Emekçilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı – Program

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.