Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

“Gençlik Çalışmasının Gençlerin Toplumsal Katılımına Etkisi” Araştırmasının Sonuçları Açıklandı

Güncelleme Tarihi 16.04.2018

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından desteklenen “Gençlik Çalışmasının Gençlerin Toplumsal Katılımına Etkisi” araştırmasının sonuçları geçtiğimiz hafta yayınlandı.

Gençlerin gönüllülük süreçleri ile toplumsal katılımları arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaya Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda çeşitli sürelerde boyunca gönüllülük yapan 16-35 yaş arası 1191 genç katıldı.

“Üniversiteler özgürlükçü değil”

Araştırmanın bulguları Türkiye’nin de panoramasını sergilerken gençler ülkedeki üniversitelerin özgürlükçü olmadığı konusunda birleşti. Araştırmaya göre gençler, eğitim sisteminin niteliksiz olduğundan ve kendilerine gelişimlerini sağlayacak bir alan yaratılmamasından yakınıyor.

Karar verme mekanizmalarına dahil olmak isteyen gençlere yeterince alan açılmadığının da vurgulandığı araştırma sonuçlarında, “Bir genç olarak toplumsal sorunlar konusunda kendimi önemli bir aktör olarak görürüm” önermesine katılanların oranı %56,08 oldu.

“Bir genç olarak hoşuma gitmeyen toplumsal düzenlemeleri değiştirmek konusunda kendimi güçlü hissederim” önermesine gençler %41,65 oranında katıldıklarını belirtirken, bu oranın kendilerini yalnız hissetmediklerinde, bir grup genç arkadaşlarıyla olduklarında daha da arttığı gözlendi. Gençler “Bir grup genç arkadaşımla birlikte olduğumuzda karar vericileri etkilemekte kendimi daha güçlü hissederim” önermesine %57,76 oranında katıldıklarını belirtti.

“Gençler kendilerine güvenilmediğini hissediyor”

Araştırma bulgularına göre, gençlerin karşılaştıklarını belirttikleri sorunların başında toplumun gençlere güvenmemesi geldi. Gençlerin karşılaştıkları diğer sorunlar ise “eğitim sistemindeki aksaklıklar, maddi imkânsızlıklar, işsizlik ve yaşadıkları şehirlerdeki sosyal imkânların azlığı” olarak sıralandı.


Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.