TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

GEF Küçük Destek Programı SGP Proje Çağrısı – Başvuru Çerçevesi

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

GEF Küçük Destek Programı SGP Nedir?

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility - GEF), 1992 yılında BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası, küresel çevre sorunlarıyla mücadele etmek ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği Sözleşmelerine taraf olan ülkelerde bu sözleşmelerin uygulanmasına destek olmak temel hedefiyle oluşturulmuştur.
GEF'in uygulayıcı kurumları Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı'dır (UNEP). 1993 yılında Türkiye'de uygulanmaya başlayan GEF/SGP halen Dünya'da 127 civarında ülkede Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) uygulanmaktadır.
Küresel çevre sorunlarının ancak yerel ölçekte halkın katılımıyla çözülebileceğinden yola çıkan GEF/SGP, yerel koruma çalışmalarını ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eden projeleri desteklemektedir.

gef sgpHangi Projeler Desteklenebilir?

Bir proje fikrinin desteklenebilmesi için öncelikle uygulama döneminin stratejik öncelikleri yani çerçevesiyle “doğrudan” uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca 6. Uygulama Dönemi’nde seçilen “Edremit Körfezi ve Kaz Dağları” ve “Beyşehir Gölü ve Dedegöl Dağları” çalışma alanları için yerel taraflarca ortaya konulan öneriler de dikkate alınmaktadır. Bu öneriler ve çalışma alanlarının haritalarına aşağıda verilen web sitesi adresindeki linkten ulaşabilirsiniz.

GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olmaktadır. GEF Küçük Destek Programı Türkiye’de aşağıda belirtilen faaliyet veya proje tiplerine destek sağlayabilmektedir.

Uygulama Projeleri Desteği (50,000 USD ile sınırlıdır)
Toplantı/Çalıştay veya Yayın Desteği (10,000 USD ile sınırlıdır)
Proje Geliştirme Desteği (5,000 USD)

İlgili başvuru formlarına web sitesindeki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kimler Başvurabilir?

GEF Küçük Destek Programı’na ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları proje teklifi sunabilirler. Bunlar dernekler, vakıflar, kooperatifleri, meslek odaları ve birlikler olabilir. Kamu yöneticilerinin yürütmede görev aldıkları (örneğin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) kurumlar bu kapsamın dışındadır.

Proje ortakları veya işbirlikleri için herhangi bir sınırlandırma yoktur. Kamu, özel sektör üniversiteler hatta kişiler bu rolleri üstlenebilirler. Ancak proje fikrinin ve yönetiminin başvuran kurumun liderliğinde yürütülüyor olması esastır.

Çağrı tarihinde 18.00 sonrası gönderilen başvurular ancak bir sonraki dönemde değerlendirmeye alınır. Başvuru formları aşağıdaki eposta adreslerine iletilmelidir. Başvurularınızda tüm tarafların iletişim adreslerini paylaşmayı unutmayınız ve SGP tarafından gönderilecek başvurunuz alınmıştır mesajını takip ediniz.

basak.okay@undp.org, gokmen.argun@undp.org 0 312 454 11 32 – 0 312 454 11 31

Başvuru Formları İçin: http://gefsgp.com/

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.