Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Kitapçığı

Güncelleme Tarihi 19.10.2017

Fon yaratmanın birçok farklı anlamı bulunmaktadır; ancak sıklıkla farklı bağışçıardan fonların toplanması fikrini ifade etmektedir. Fon Yaratma ve AB Fonlarına Erişim başlıklı bu kitapçığın amacı, STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle hem genel fonlar hem de AB fonlarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması ve böylece kuruluşların sürdürülebilirliğinin artırılmasıdır.

haber fotoğrafı

Okuyucular, kavramlar ve araçları kendi ülkelerine göre uyarlamakta, onlara kendi bilgi ve tecrübelerini katmakta ve bilgi, beceri ve tecrübeleri kendi meslektaşları ile paylaşmakta da serbesttirler.

TACSO

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.