TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Ev içi çoçuk işçiliği araştırması

Güncelleme Tarihi 27.03.2017

Ev İçi Çocuk İşçiliği Araştırması’na göre, çocuklar ev içinde ucuz iş gücü konumunda, kız çocukları ev içinde erkek çocuklarına göre daha uzun süre çalıştırılıyor.

Haber fotoğrafı

Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nın Ev İçi Çocuk İşçiliği Araştırması’na göre, oğlan çocuklar ev dışında, kız çocuklar ev içinde çalıştırılıyor. Evde çalıştırılan kız çocukları ağırlıklı olarak 8-12 yaş aralığında.

Araştırma kapsamında İstanbul’un Üsküdar ve Şişli ilçelerinde, hanelerde ev içi işçilik yapan 193 anneyle görüşüldü.

Görüşülen kadınların yüzde 95’i “Haneye sizden başka gelir getiren kimse var mı?” sorusuna olumlu yanıt verdi. Yüzde 75,1’i kendisinin yanısıra eşinin, yüzde 13’ü eşi ve çocuğunun, yüzde 6,7’si ise çocuğunun ya da hanedeki bir çocuğun gelir getirdiğini söyledi.

Görüşülen kişilerin yüzde 73,6’sı çocuğunu ev içi işlerde çalıştırdığını söyledi. Çocukların çalıştırıldığı işler arasında fason işler, ev temizliği, çamaşır/bulaşık, ütü, markete/bakkala gönderme, çocuk bakımı gibi işler var.Haber fotoğrafı

Çocuk işçiliği gelir kaynağı

Araştırmada elde edilen bulguların bazıları şöyle...

* Her beş haneden en az birinde ana gelir kaynağı çocuk emeğine de dayanıyor.

* Ev işçiliği yapılan hanelerde çocuğun emeği doğrudan hane içi gelirine katkı veriyor.

* Çocuklar ev içinde ucuz iş gücü konumunda. Çocukların ev içindeki işçilikleri karşılığında aldıkları ücret genellikle 300 TL'yi geçmiyor.

* Çocuk ev işçilerinin yüzde 74’ü fason işler, ev işleri ve bakım işlerine katılmakta; yaklaşık yüzde 40’ı fason işleri üstleniyor.

* Ev içi çocuk ve kadın emeği toplumsal cinsiyet rollerinden etkilenmektedir. Ev içinde işçilik, yoksulluk ve toplumsal cinsiyet normları sebebiyle çocuk ve kadınlar için bir mecburiyete dönüşüyor.

Kız çocuklar

* Ev içinde çalıştırılan çocuklar genellikle kız çocuklar. 193 hanenin 109’unda toplamda 128 kız çocuk ev içinde çalıştırılıyor.

* Ev içi işçilik yapan kız çocukların yaş ortalaması yüzde 43 ile 8-12 yaş aralığında. Yüzde 30’u 13-15 yaşında. Yüzde 25’i 15 yaş ve üstü.

* Kız çocukları ev içinde erkek çocuklarına göre daha uzun süre çalıştırılıyor.

* Ev içi işçiliğin çocuk-ebeveyn ilişkisini doğrudan ve büyük oranda olumsuz biçimde etkiliyor.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.