Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

ETMK - 02.03.2007

Güncelleme Tarihi 08.11.2010

ETMK IV. Sivil Toplum Çalıştayı

ETMK dördüncü Sivil Toplum Çalıştayını, stratejik plan çalışması yapmak üzere Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin (STGM) Yıldız’daki yerinde, 24-25 Şubat 2007 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdi. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAIB) tarafından desteklenen çalıştayı, STGM Başkanı Dr. Levent Korkut yürüttü.

Çalıştayda SWOT (Güçlü ve Zayıf yanlar, Fırsatlar ve Tehditler) analizinin bir parçası olarak ETMK’nın zayıf yanları belirlendi. Devamında zayıf yanları gidermek için stratejiler geliştirildi, örgütlenme, faaliyet ve erişim alanları saptandı. Mayıs ayında İzmir’de beşincisinin gerçekleştirilmesi planlanan çalıştayda stratejik planlama çalışmasına devam edilecek.

http://etmk.org.tr/news/haberler/etmk-iv-sivil-toplum-calistayi-ankara/

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.