TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

ETKİNİZ AB Programı Uzman Havuzu Başvuru Çağrısı

Güncelleme Tarihi 09.10.2019
Sivil toplum örgütlenmelerinin uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumluluğa ilişkin izleme ve savunuculuk kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla insan haklarının korunması ve desteklenmesi alanındaki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan Etkiniz AB Programı insan hakları izleme, raporlama ve savunuculuk çalışmalarında sivil örgütlenmelerle birlikte çalışacak uzmanlar arıyor. 

Başvuranların aşağıdaki alanlardan en az birinde ispat edilebilir tecrübeye sahip olmaları bekleniyor. 

 • 1.KATEGORİ: İnsan Hakları ve İzleme: İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, LGBTI hakları, işkence yasağı, ifade özgürlüğü, mülteci hakları, ekonomik sosyal ve kültürel haklar, sivil ve siyasi haklar, insan hakları hukuku, uluslararası insan hakları mekanizmaları, tüm uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde tanınan hak alanları, saha araştırması, insan hakları göstergeleri, stratejik davalama, hukuki uzmanlık
 • 2.KATEGORİ: Savunuculuk: İletişim yönetimi, sosyal medya, kampanya faaliyetleri, lobicilik, iletişim stratejisi, medya ilişkileri, kolaylaştırma, moderasyon, politika analizi, yazılı çeviri, sözlü çeviri, işaret diline çeviri
 • 3.KATEGORİ: Bilgi ve Teknoloji Yönetimi: bilgi toplama, araştırma, veri analizi, haritalandırma, raporlama, veri doğrulama, veri teknolojileri, bilgi teknolojileri, veri görselleştirme, metin yazarlığı, görsel tasarım, web tasarım, web yönetimi, görsel / işitsel prodüksiyon
 • 4.KATEGORİ: Sivil Toplum: Stratejik planlama, proje yönetimi, süreç yönetimi, izleme ve değerlendirme, örgütsel gelişim, örgütsel kapasite geliştirme, planlama, fon sağlama, gönüllü ve insan kaynakları yönetimi, etkinlik yönetimi.
Uzman Profili
 • Başvurulan pozisyonla ilişkili alanda lisans eğitiminin tamamlanmış olması. 
 • Lisans eğitiminin bulunmaması halinde başvurulan pozisyonla ilişkili alanda en az 5 yıllık ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak.
 • İlgili alanlarda lisansüstü eğitiminin olması tercih sebebidir.
İş Deneyimi
 • Kategori: İnsan Hakları ve İzleme
Yukarıda belirtilen 1. Kategori kapsamında bulunan alanların en az bir veya daha fazlasında en az 3 yıllık aktif tecrübeye sahip olmak
İnsan hakları ve/veya izlemeye ilişkin 3 yıllık ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak
STÖ ile çalışmaya yönelik ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak tercih sebebidir.
 • Kategori: Savunuculuk
Yukarıda belirtilen 2. Kategori kapsamında bulunan alanların en az bir veya daha fazlasında en az 3 yıllık aktif tecrübeye sahip olmak
STÖ ile çalışmaya yönelik 3 yıllık ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak
İnsan hakları ve/veya izleme alanında ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak tercih sebebidir.
 • Kategori: Bilgi ve Teknoloji Yönetimi
Yukarıda belirtilen 3. Kategori kapsamında bulunan alanların en az bir veya daha fazlasında en az 3 yıllık aktif tecrübeye sahip olmak
İnsan hakları ve/veya izleme alanında ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak tercih sebebidir.
STÖ ile çalışmaya yönelik ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak tercih sebebidir.
 • Kategori: Sivil Toplum
Yukarıda belirtilen 4. Kategori kapsamında bulunan alanların en az bir veya daha fazlasında en az 3 yıllık aktif tecrübeye sahip olmak
STÖ ile çalışmaya yönelik 3 yıllık ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak
İnsan hakları ve/veya izleme alanında ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak tercih sebebidir.
 
Beceriler
 • Türkçe diline hâkim olmak
 • İngilizce çalışma bilgisine sahip olmak tercih sebebidir.
 • İlgili teknoloji ve yazılım yeterliliğine sahip olmak.
Başvuruların kabul edilmesi için gereken şartlar:
 • Online başvuru formunu doldurunuz. (Türkçe)
 • Avrupa Birliği Formatı’nda düzenlenen İngilizce özgeçmişlerin uzman@etkiniz.eu adresine gönderilmesi gerekmektedir. 
 • Başvuru formuna https://forms.gle/zd8cBZbJTvjYdNZb7 adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Avrupa Birliği Özgeçmiş Formatına https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ecv_template_en.doc adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvurular için son tarih 31 Temmuz 2019.

Programla ilgili diğer detaylar ve başvuru için www.etkiniz.eu adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.