TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

ETKİNİZ AB Programı

Güncelleme Tarihi 09.10.2019
Sivil toplum örgütlerinin uluslararası insan hakları standartlarına uyumun izlenmesi ve savunulması için becerilerini geliştirerek insan haklarının iyileştirilmesi ve korunmasındaki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan "Etkiniz AB Programı" başlatıldı. 
 
Program kapsamında insan hakları izleme ve uluslararası insan hakları mekanizmalarına erişim olarak iki başlıkta destek sunuluyor. 
 
Program kapsamında, uluslararası insan hakları standartlarına uyumu izleyen ve izleme temelli savunuculuk çalışmaları yürüten Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine destek veriliyor. 
 
Sivil toplum örgütlerinin hali hazırda sahip oldukları uzmanlığı güçlendirmeyi amaçlayan programın desteklerinden yaralanmak için öncelikli koşul ise insan haklarının korunması ve yaygınlaştırılması için çalışan, Türkiye’de resmi olarak kayıtlı bir sivil toplum örgütü olmak. 
 
Ayni destek programı olarak tasarlanan  ETKİNİZ'e yapılan başvurular aylık olarak değerlendiriliyor. 
 
ETKİNİZ Programı destekleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için lütfen http://etkiniz.eu/destekler/ adresini ziyaret ediniz. 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.