TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Eskişehir ilinde düzenlenecek STÖ Yönetimi Eğitimine Başvurular Başladı

Güncelleme Tarihi 09.12.2019

STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında 19-21 Aralık 2019 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleşecek "STÖ Yönetimi" eğitimi için başvurular başladı.

KİM BAŞVURABİLİR?

  • Eğitime, Eskişehir, Bolu, Düzce, Yalova, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Uşak, Isparta, Bursa, Adapazarı, İzmit, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir illerinde, hak temelli çalışma yürüten STÖ’lerden temsilciler başvurabilirler.
  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite güçlendirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ'lere öncelik veriyor.
  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı örgüt sayısı 10-15 aralığında tutulacak.
  • Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması ve yine en az birinin yönetim kurulu üyesi olması tercih sebebi olacak.
  • Eğitime her  örgütü temsilen iki kişi kabul edilecektir. Bu nedenle eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin  tek bir formu, birlikte doldurması gerekmektedir.

NE ZAMAN? NEREDE?

  • "STÖ Yönetimi" eğitimi 19-21 Aralık 2019  tarihlerinde Eskişehir’de 3 tam gün olarak gerçekleşecek. 
  • Eğitime Eskişehir dışından katılacak STÖ temsilcilerinin ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacak.
  • Eğitime başvurusu kabul edilen STÖ temsilcilerinin, örgütlerinden ıslak imzalı yetki belgelerini STGM’ye iletmeleri istenecektir.
  • Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 08 Aralık 2019 Pazar günü saat 17.00’ye kadar aşağıda linki bulunan başvuru formunu doldurarak başvuru yapmaları gerekiyor.

Değerlendirme sonuçları, 11 Aralık 2019 Çarşamba günü başvuruda bulunan adreslere e-posta aracılığıyla iletilecektir.

Başvuru Formu

Sorularınız için egitim@stgm.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

*"Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler."

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.