Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Eskişehir'de sorun analizi çalışması yaptık

Güncelleme Tarihi 03.06.2010
Etiketler: sorun analizi çalışması
Eskişehir'de sorun analizi çalışması yaptık

Bildiğiniz gibi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM), yerel STK'lar ile yerel yönetimleri bir araya getirme girişiminin ilk buluşması 25-26 Kasım 2005 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim-STK İşbirliği buluşmasına Mardin Kızıltepe Belediyesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Nevşehir Kaymaklı Belediyesi, İzmir Seyrek Belediyesi ve Samsun Gazi Belediyesi temsilcileri ile bu ilçelerde bulunan STK temsilcileri katıldılar.

Bu buluşmalar devam edecek ancak bu arada STGM olarak yerel yönetim ile sivil örgütler arasında katılımcı yönetim modeli uygulamasının başlatılmasına yönelik ileri adımların atılması için katılımcı belediyelerimizle çalışmalar yapmaya başladık.

İlk olarak, 13–14 Şubat 2006 tarihlerinde Eskişehir’de, Odunpazarı Belediyesi, bölgedeki kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla, iki günlük bir sorun analizi çalışması yaptık.

Çalışmanın ilk gününde iki çalışma grubu oluşturuldu ve bu gruplarla:

· Sorun analizi çalışması (bölgedeki ortak sorunların ve önceliklerin tespiti),

· SWOT (zayıf ve güçlü yanlar, olasılıklar ve tehditler) analizi çalışması yapıldı.

Sorun ve SWOT analizinden sonra sorunlarla ilgili aktörlerin belirlenmesi için paydaş analizi üzerinde çalışıldı.

Bütün bu çalışmalar sonucunda, mutlu kentliler oluşturmak için kent yönetiminde söz sahibi olan sivil bir güç birliği yaratmaya ve bunun için Eskişehir Sivil Platformunun kurulmasına yönelik çalışmalar yapılmasına karar verildi. Ardından uygulamaya yönelik strateji ve eylem planının ana hatları belirlendi.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.