TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Ekip Arkadaşı Arıyor

Güncelleme Tarihi 01.08.2019

2010 yılında kurulan ve bağımsız seçim gözlemi, ırk, etnik köken, din veya inanca dayalı ayrımcılığın önlenmesi, barışçıl toplantı ve gösteri özgürlüğü, hak savunucularının korunması ve desteklenmesi adalete eşit erişim ve adil yargılanma ve engelli hakları alanlarında izleme ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştiren Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, ekip arkadaşı arıyor.

İş Tanımı

 • İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi ve Korunması Projesi’nin koordinatörlüğünü yapmak ve derneğimizin genel koordinasyonunda görev /sorumluluk almak,
 • Yeni fon imkânlarını araştırmak ve proje başvurularının hazırlanmasına katkı sağlamak
 • Derneğin uluslararası ilişkilerinin sürdürülmesine katkı sağlamak. Bu kapsamda;
 • Bilgi notu, basın açıklaması, destek mektubu, uluslararası çağrı metinlerinin hazırlanmasına ve çevrilmesine katkı sağlamak,
 • Yurtdışından gelecek heyetlerin ziyaretlerini organize etmek; gerektiğinde toplantılara katılmak ve çeviri yapmak,
 • Yurtdışında bulunan destekçi ve iş birliği içinde bulunduğumuz kurumlarla . paylaşılacak metinlerin çevirisini yapmak,
 • Gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışında yapılacak toplantılara katılmak ve ESHİD’i temsil etmek.

Aranan Özellikler

 • Sivil toplum alanında en az 4 yıllık profesyonel çalışma deneyimi, insan hakları alanındaki çalışma deneyimi tercih sebebidir,
 • Proje yazma, yürütme ve raporlama konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Tercihen eğitim bilimleri veya sosyal bilimler alanlarında (ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal hizmet vb.) olmak üzere lisans derecesi. Bu alanlarda yüksek lisans derecesi tercih sebebidir,
 • Sözlü ve yazılı olarak ileri düzeyde İngilizce dil bilgisi.

Bilgi / Beceri

 • Çok iyi düzeyde Microsoft Office becerileri.
 • Çeşitli nitel ve nicel araştırma yöntemlerini (mülakat, odak grup, istatistiksel veri okuma ve yorumlama vb.) uygulayabilme becerisi. SPSS gibi istatistiksel analiz programlarını kullanabilme becerisi tercih sebebidir.

İlgilenen adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte 15 Ağustos 2019 tarihine kadar info@esithaklar.org adresine konu bölümüne personel başvuru ve isim-soyisim bilgilerini yazarak yollamaları gerekmektedir.

 • 400-600 sözcükten oluşan; bu pozisyonla ilgilenme nedenlerinizi ve derneğimize yapabileceğiniz katkıları anlatan niyet mektubu
 • Özgeçmiş
 • Başvurucuya ilişkin bilgi aktarabilecek iki referans kişiye ait iletişim bilgileri

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.