TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

EŞHİD'den Gezi Parkı Açıklaması

Güncelleme Tarihi 06.06.2013

Barışı Yakalamaya Çalışan Türkiye’de Hükümet Polis Devleti Uygulamalarına Yargı Baskısına Son Vermelidir.

eşit haklar için izleme derneği logoDokuz gündür Türkiye’nin bir çok kentinde yapılan gösteriler, demokratik katılım kanallarının yıllardır kapalı tutulduğu ve gerekli demokratikleşme adımlarının sürüncemede bırakılmasına toplumsal bir tepkidir.

Gösteriler ifade özgürlüğünün ve toplantı gösteri hakkının kullanılmasıdır. İfade ve gösteri özgürlüğü hakkı gerek iç hukukta gerekse Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmıştır.

Gösterilere yapılan polis müdahalesi ise Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları sözleşmeleri kriterlerine göre yaşam hakkını tehdit eden, devlet şiddetine dönüşmüştür.

Gösterilerde iki kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce insan sokakta polis şiddetine maruz kalmış ve gözaltına alınmıştır. Eylemlere katılanlara yönelik hukuksuz bir yargı baskısı işletilmektedir.

Türkiye, dokuz gündür İfade özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü, seyahat özgürlüğünün güvenlik güçleri tarafından keyfi olarak ihlal edildiği bir tablo ile karşı karşıyadır.

Hükümet, eylemlerin sürdüğü dokuz gün boyunca, Susurluk süreci iktidarının gösterdiği sorunu yok sayma tavrı ve halkın taleplerini küçümseyen bir dil kullanmıştır. Bu anlamıyla dün ve bugün Sayın Bülent Arınç tarafından yapılan açıklamalar ve yapılan görüşmeler umut vericidir.

Başlatılan bu süreç sadece iyi niyetli açıklamalar düzeyinde kalmamalı ve demokratik hukuk devleti normlarının gereği yapılmalı ve Taksim Platformu tarafından hükümete iletilen talepler acilen kabul edilmelidir.

Demokrasi ve özgürlük talepleri darbe korkusu yayarak bastırılmaya çalışılmamalıdır. Darbelerin çaresi daha fazla demokrasi ve özgürlükler alanını genişletmektir.

Bu bağlamda,

1- İçişleri Bakanı polis uygulamalarından doğrudan sorumludur ve görevden alınmalıdır.
2- İstanbul, Antakya, Dersim (Tunceli), İzmir, Ankara Valileri ve Emniyet Müdürleri Görevden alınmalı ve haklarında soruşturma açılmalıdır.
3- Soruşturma komisyonunda İnsan Hakları Kurulu üyelerine de yer verilmeli ve soruşturma sürecinin her aşamasında kamuoyuna açık ve net bilgilendirme yapılmalıdır.
4- Emniyet Teşkilatının demokratik gözetimi için bağımsız mekanizma kurulmalıdır.
5- Göstericilere karşı şiddet uygulayan polisler derhal görevden alınmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır.
6- Gösterilerde gözaltına alınanlar ve tutuklananlar serbest bırakılmalı ve haklarında soruşturma açılmayacağı güvencesi verilmelidir.
7- Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastaneler gösterilerde yaralananlara ücretsiz sağlık hizmeti sunmalıdır.


Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.