Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Erkek Muhabbeti – 30.11.2011

Güncelleme Tarihi 23.05.2012

ERKEKLER ERKEKLİKLERİNİ SORGULUYOR 2.ATÖLYE

Tarık Beyhan tarafından yazıldı    

Atölye  çalışması 25-27 Kasım  2011 Tarhinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

STGM tarafından desteklenen atölye Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi Derneği- “Erkek Muhabbeti” Çalışma Grubu tarafından düzenlenen atölye çalışmasına 25-27 Kasım 2011 tarihinde İstanbulda yapıldı. ye Türkiye’nin 5 Farklı ilinden, 8 farklı üniversiteden, 9 kişi katıldı.

Amacı, genç erkeklerin kendi inisiyatifleriyle ataerkillik karşıtı mücadele örgütleyebilecekleri altyapıyı oluşturmak olan Erkek Muhabbeti, düzenlediği atölye ile bu mücadele için elzem olan temel tartışma konularına yoğunlaştı. 2,5 gün süren atölye boyunca katılımcılar cinsellik, şiddet, erkekliğin medyada temsili, ayrımcılık, erkeklik ve feminizm ilişkisi ve toplumsal erkekliğin inşası gibi konuları odağa alan oturumlarda erkeklik hakkında konuştular. Atölye çalışmasına Mehmet Bozok, Nihan Bozok, Evre Kaynak, Aysun Sayın, Ceren İşat, Bilhan Gözcü, Ömer Şeker, Çağlar Çetin eğitmen ve kolaylaştırıcı olarak yer aldılar.

Oturumları, katılımcıların yaşam deneyimlerini odağa alacak şekilde tasarlanan atölyenin ilk gününde cinsiyetlere yüklenen toplumsal anlamlar ve ataerkil erkekliklerin üretim biçimleri tartışıldı. Buna ek olarak patriyarkal düzenin nasıl devamlılığının sağladığı ve yaşamlarımıza olan yansımalarının boyutları üzerinde duruldu. Ataerkil bir kontrol mekanizması olarak cinsellik ve cinsel şiddet ve ayrımcılık kavramının genel hatlarına ek olarak cinsiyete, cinsel yönelime ya da cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık konularına değinildi. Bunlara ek olarak Türkiye’de kadın hareketi ve erkeklerin feminist hareket ile olan ilişkilerine yönelik tartışma yürütüldü.

http://www.erkekmuhabbeti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75:erkekler-erkeklklern-sorguluyor-2atoelye&catid=38:haberler

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.