Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Engellilerin Adalete Eşit Erişimi – Alt Hibe Çağrısı

Güncelleme Tarihi 08.03.2018

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği[1] (ESHİD) kurulduğu 2010 yılından itibaren ayrımcılığın önlenmesi, insan hakları ve farklılıklara saygının geliştirilmesi ve demokratik bir toplumun yaratılması için izleme, raporlama ve savunuculuk çalışmaları yürütmektedir. Çalışmaların odak noktasını ayrımcılığın izlenmesi ve önlenmesi oluştururken, Bağımsız Seçim Gözlemi; Irk, Etnik Köken, Din ve İnanç Ayrımcılığı; Toplantı Gösteri ve Yürüyüşü hakkı üzerine faaliyetler devam etmektedir. ESHİD, hak ihlallerinin ve ayrımcılığın önlenmesi için, savunuculuk yapan diğer örgütlerle dayanışma içinde çalışmaktadır. Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) arasında ortak çalışma alanları yaratmayı ve bilgi paylaşımın artmasını sağlamayı da amaçlamaktadır.

engellilerin adalete erişimi2017 yılının başından itibaren Ayrımcılıkla Mücadelede Engellilerin Adalete Eşit Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi’ni Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (VİED) ortaklığında yürütmekteyiz. Proje’nin temel amacı engellilerin insan hakları ve temel özgürlüklerden eşit olarak yararlanmaları için adalete erişimlerini güçlendirmektir. Türkiye’de engellilerin adalete erişimi konusunda yapısal ve uygulamalardan kaynaklı bariyerlerin tespit edilmesi ve giderilmesi için öneriler geliştirilmesi projenin hedefleri arasındadır.

Proje kapsamında, genel hedeflerle uyumlu olarak, yerel düzeyde engellilerin adalete eşit fırsatlarla erişimlerinin destelenmesi ve yerel STÖ’lerin kapasiteleri destekleyerek adalete erişim konusunda rollerinin artacağı bir alt hibe programı yer almaktadır.

Alt Hibe Programı’na tüzel kişiliği olmak, kâr amacı gütmemek, engelli hakları alanında faaliyet gösteren STÖ olmak, yerel ya da bölgesel düzeyde faaliyet gösteren STÖ olmak[2], Alt Hibe Programı’nın son başvuru tarihinden en az bir yıl öncesinde kurulmuş olmak koşullarını sağlayan örgütler başvurabilir. Başvuran örgütler projenin yönetimden doğrudan sorumlu olduklarını ve aracı kullanmayacaklarını koşulunu sağlamakla da yükümlüdürler. Teklif edilen projenin konusu engellilerin adalete erişimi ile ilgili olmak üzere, öncelikli konuları şu şekilde belirlenmiştir:

-Engellilerin hakları ve ulusal ve uluslararası mekanizmalara başvuru yolları konusunda bilgilendirilmesi,
-Engellilere adli ve idari mekanizmalara başvuru konusunda temel yasal yönlendirme desteğinin sağlanması
-Engellilere yönelik hak ihlalleri ve ayrımcılık ile ilgili stratejik davalama,
-Engellilere yönelik insan hakları ihlallerini konu alan davaların izlenmesi ve raporlanması,
-Adalete eşit erişim konusunda engellilere yönelik hak ihlallerinin ve ayrımcılığın izlenmesi ve raporlanması,
-Engellilerin adalete eşit erişimlerinin sağlanmasına yönelik kampanya ve savunuculuk faaliyetleri,
-İl ya da bölge düzeyinde engellilerin adalete erişimi ile ilgili saha araştırması.

Alt Hibe Programı kapsamında toplam 25.000 Euro dağıtılması planlanmaktadır. Proje başına verilecekhibeler asgari 2.500 Euro, azami 5.000 Euro olarak belirlenmiştir. Toplam bütçesi asgari tutarın altında kalan projeler kabul edilmeyecek, tasarlanan bütçenin azami tutarın üstünde olduğu başvurularda ise başvuranın artan kısmın finansmanını nasıl karşılayacağını ayrıntılı olarak açıklaması beklenmektedir.

Uygun proje tekliflerinin proje süresi, uygulama alanı, proje konuları ve faaliyet türleri gibi detaylı bilgileri Başvuru Rehberimizde bulabilirsiniz. Aynı zamanda başvuru için yapılacak işlemler ve değerlendirme sürecine dair bilgilere de rehberde detaylı olarak yer verilmiştir. Alt hibe programına başvuruların son teslim tarihi 10 Nisan 2018 saat 17.00’dir. Süreyi aşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Rehberi, Alt Hibe Programı Başvuru Formu ve Proje Bütçesi Formu’na ekte yer almaktadır.

Ekler:
Başvuru Rehberi  word

Başvuru Rehberi PDF

EK-A-Hibe-Başvuru-Formu

Ek B – Bütçe Formu

[1] ESHİD bu Alt Hibe Programı’nın yürütülmesinden doğrudan sorumludur. ESHİD’in bugüne kadar yaptığı ve sürdürdüğü çalışmalar hakkında daha detaylı bilgi için: http://www.esithaklar.org/

[2] Son 3 yılın ortalama yıllık geliri en fazla 50.00 Avro olan örgüt demektir.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.