TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu 2016

Güncelleme Tarihi 01.08.2017

TOHAD (Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği), Açık Toplum Vakfı Desteği ile yürüttüğü araştırma sonucunda "Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu 2016"yı yayınladı.

Haber fotoğrafı

TOHAD, Türkiye’de engelli bireylerin sorunlarını ve bu sorunların boyutlarını ortaya koyan araştırma ve izleme çalışmalarına duyulan ihtiyaca cevap vermek üzere 2013 yılından bu yana engelli bireylerin Türkiye’deki durumlarını ortaya koymak, haklarından ne derece yararlanabildiklerini ölçmek amacıyla çeşitli alanlarda izleme çalışmaları yapmış ve çalışmalar sırasında, araştırma ekibi, engelli bireylerin maruz kaldığı hak ihlalleri arasında fiziksel-cinsel şiddet, istismar ve kötü muamele olaylarının ciddi boyutlarda olduğunu gözlemlemiştir. Diğer yandan, söz konusu olayların toplumun geniş kitleleri bakımından yeterince görünür olmadığı ve daha da önemlisi bu olayların boyutunu ortaya koyan çalışmaların neredeyse yok denecek kadar az olduğunun görüldüğünü ifade etmektedir.

TOHAD, söz konusu çalışmalar sonucunda bu raporu ortaya koydu ve ayrıca bu alandaki çalışmalarını ilerleyen zamanlarda genişleterek ve derinleştirerek tekrarlama hedefinde.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.