TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

"Engel" Olma, "Engel"siz Ol Ulusal Gençlik Toplantısı

Güncelleme Tarihi 27.10.2017

''Engel' Olma, 'Engel'siz Ol' Erasmus+ KA3 Yapılandırılmış Diyalog kapsamında gerçekleştirilecek olan bir Ulusal Gençlik Toplantısıdır. Projemiz 13-17 Mart 2018 tarihlerinde İzmir'de gerçekleşecek bir Ulusal Gençlik Zirvesini ve  ortaklarımızın ev sahipliği yapacağı üç farklı şehirde hak temelli eğitimleri içermektedir. Zirvemize her bölgeden 10 kişi olmak kaydıyla 70 katılımcı ve her bölgeden 2 kişi olacak şekilde 14 temsilci katılacaktır.  Projemiz 17 ay boyunca devam edecek olup, politika belgesi oluşturma, iş planı  geliştirme, çalıştay, online anketler ve değerlendirme raporları ve basın toplantısı bir çok aktiviteyi kapsamaktadır. Projemizde Türkiye'nin yedi farklı coğrafi bölgesinden katılımcı yer alacak olması, katılımcıların kültürler arası iletişim, değer çeşitliliği, ön yargılardan arınma ve uzlaşma kültürünü benimsemeleri için yardımcı bir unsur olacaktır.

logo

Projemiz ile birlikte gençleri ve engelli çalışmalarında yer alan gençlik çalışanlarını dahil ederek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklara sunulacak olan bir politika belgesi hazırlanacak ve gençleri çözümün bir parçası olmaları yolunda teşvik edecektir.
Projemizin Hedefleri
* Engelli çalışmaları ve engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar hakkında farkındalık oluşturmak
*Engelli bireylerin istihdamının sağlanarak ekonomik katılımının yolu açılması konusunda fikirler üretmek
* Engelli bireylerin çalışma haklarını destekleyen yasalar, politikalar, uygulanan yaptırımın genişletilmesine veya yeni yaptırım uygulamalarına yönelik politika belgesi oluşturmak;
* Engelli bireylerin sahip olduğu hakları konusunda farkındalık oluşturmak
*Engelli çalışmaları içerisinde yer alan kurum ve kuruluşları projemize davet ederek ortak çalışmalar için ortam hazırlamak
*Engelli bireylerin öncelikle ekonomik hayata sonrasında ise siyasi, sosyal ve kültürel hayata entegrasyonu için çalışmalar düzenlemek
*Gerçekleştireceğimiz hak temelli eğitimler ile engelli çalışmalarında aktif olarak yer alacak ve hak savunuculuğu yapacak bireylere destek vermek
*Projemizde yaygın, sargın ve örgün eğitim metodları kullanılarak katılımcılarımızın kendi öğrenme süreçlerinde aktif yer almalarını sağlamak ve aktif vatandaşlık konusunda farkındalık oluşturmak
Proje faaliyetleri söyleşi,seminer, forum ve çalıştay gibi faaliyetleri içermektedir. Yapılacak olan organizasyonlar ile birlikte gençler sivil toplum ve özel sektör temsilcileri ve karar alıcılar ile buluşma şansı elde edecektir.
Öngörülen Sonuçlar
*Oluşturulacak olan politika belgesinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklara sunulması birlikte engelli hakları ve çalışma mevzuatında gerekenlerin yapılması
*Katılımcılarımız engelli çalışmalarında bilgi sahibi olarak aktif olarak katılım sağlamaları ve çözümün birer parçası olmaları
*Hak temelli eğitimlerimizin sonunda eğitime katılan katılımcıların sosyal medya kullanımı ve yaygınlaştırma konusunda bilgi sahibi olarak alan içerisinde aktif olarak yer almaları
*Farklı bölgelerden gelecek olan katılımcılar uyumlu ve saygılı bir şekilde çalışmayı benimseyerek takım çalışmaları içinde yer alacak olmaları

TEMSİLCİ PROFİLİ

• Engelli çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlardan gelecek
• Çalışma alanına hakim ve devamlılık gösterebilecek
• Zirve tarihi ve hak temelli eğitimlerde proje ekibine destek verebilecek
• 18-45 yaş arası
• Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden ikişer temsilci
• Bölgelere iyi hakim olan temsilciler arasından her bölgeden bir kişi olmak kaydıyla zirvemize katılacak olan katılımcılara yardımcı olmak amacıyla birer kişi mentör olarak seçilecektir.

18-19 Kasım tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecektir.
Ulaşım ücretleri ve konaklama tarafımızdan karşılanacaktır. (Ulaşım ücretleri rayiç bedeller üst limit kabul edilerek ödenecektir.)

Son Başvuru Tarihi: 11 Kasım 2017

Başvuru Formu

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.