TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Endemik Bitkilerimizi Koruyalım!

Güncelleme Tarihi 07.06.2010
Endemik Bitkilerimizi Koruyalım!

"Endemik Bitkilerimizi Koruyalım!" kampanyası Doğa Koruma Derneği tarafından Antepkayakekiği’nin dünyada bilindiği tek lokalite olan Dülükbaba ormanı içerisindeki alanın ve bitkilerin korunması, bitkinin tohumlarının alınarak çoğaltılması, gen kaynaklarının korunması, habitat özelliklerinin belirlenmesi ve bir botanik bahçesine introdüksiyonunun yapılması amacıyla yapılmıştır.

Kampanyayı Düzenleyen Örgüt:  Doğa Koruma Derneği

Kampanya Süresi: 6 ay

Kampanyanın Amacı: "Endemik Bitkilerimizi Koruyalım!" kampanyası Doğa Koruma Derneği tarafından Antepkayakekiği’nin dünyada bilindiği tek lokalite olan Dülükbaba ormanı içerisindeki alanın ve bitkilerin korunması, bitkinin tohumlarının alınarak çoğaltılması, gen kaynaklarının korunması, habitat özelliklerinin belirlenmesi ve bir botanik bahçesine introdüksiyonunun yapılması amacıyla yapılmıştır.

Kampanya Faaliyetleri: Antepkayakekiğinin tanıtımı için broşürler ve el ilanlarının ve posterlerin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak korumasına yönelik çalışmaların başlatılması, bitkinin habitatında neslini tehlikeye sokacak tehditlerin bertaraf edilmesinin sağlanması.

STGM’nin Verdiği Destek: Basılı materyal desteği. Antepkayakekiği ( Satureja aintabensis P.H. Davis) ve Yer meşesini (Teucrium paederotoides Boiis. & Hausskn.) tanıtıcı broşürlerin hazırlanması.

Sonuç: STGM' nin kampanya desteği ile her iki endemik bitkiyi tanıtıcı broşür hazırlandı. Bu broşürler, okullarda yapılan eğitim çalışmalarında öğrencilere, öğretmenlere ve halka dağıtıldı.

Endemik bitkilerin yetişme alanları incelenerek, mevcut durumları kontrol ve tespit edildi.

Antepkayakekiği (Satureja aintabensis P.H. Davis) bitkisinin lokal endemik bir bitki olması sebebiyle, bitkinin ve yetişme alanının koruma altına alınması için Hacettepe ve Gaziantep Üniversitelerinden görüş alındı ve bitkinin korunmasına yönelik Mahalli Çevre Kurulu Kararı alınması sağlanıldı.
Antepkayakekiği bitkisinin korunması çalışmaları kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat edilerek ve 16.11.2006 tarihinde Gaziantep İl Çevre ve Orman müdürlüğünde konuyla ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi ve bitkinin yaşam alanının korunması gerektiği kararı alındı. Çevre ve Orman Bakanlığı görüşüne sunuldu.

Endemik bitkilerin tanıtılmasına yönelik değişik tarihlerde Gaziantep'teki İlköğretim Okullarında endemik bitkilerin korunması ve Çevre bilinci kazandırılması konularında seminerler düzenlendi.

02.05 2007 tarihinde Endemik bitkilerin Korunması konulu dernek uzmanlarının katıldığı seminer düzenlendi.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.