TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Ekspres Gazetesi - 26.12.2008

Güncelleme Tarihi 08.12.2010

Sivil Toplum Kuruluşları Adana'da bir araya geldi

ADANA - Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Genel Müdürü Suade Arançlı, "sivil toplum kuruluşlarının, katılımcı demokrasinin en etkili araçlarından biri olduğunu" bildirdi. Arançlı, STGM Danışma Kurulu'nun, 6'ncısını Adana'da düzenlediği toplantının açılışında, amaçlarının, sivil toplumun gelişiminin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının katılımcı demokrasinin en etili araçlarından biri olduğuna dikkati çeken Arançlı, ancak bunun karar alma süreçlerinde etkin bir rol oynayarak gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Danışma Kurulu Toplantısında tartışılacak konuların, hem sivil toplum kuruluşlarını hem de STGM'nin gelecekteki hedeflerinin belirlenmesi açısından oldukça önemli olduğunu belirten Suade Arançlı, şunları söyledi: ''Üç ana başlık altında yapılacak olan tartışmalarımız için farklı çalışma grupları oluşturacağız. Toplantı sonunda grup çalışmalarının çıktıları tüm katılımcılarla paylaşılacak. 2005 yılından bu yana farklı sivil toplum örgütlerine ve platformlarına destek vermeye çalışan STGM için toplantıda elde edilecek sonuçların, çalışmalarda izleyeceğimiz stratejiler açısından son derece önemli ve yol gösterici olacağından hiç kuşkumuz yok.'' STGM Adana Temsilcisi Süleyman Onatça da konuşmasında günümüzde demokrasi anlayışının değiştiğine ve demokrasilerde katılımcı süreçlerin işlemesinin en önemli unsuru olarak sivil toplum kuruluşlarının ön plana çıktığına dikkati çekti. Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek hakkını arama kültürünün yerleşmesinin önemli olduğunu belirten Onatça, ''Her şeye rağmen, bu yapılanmalarda yaşanılan gelişmelerin gelecek için ümit verici olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Mavi Sürmeli Oteli'ndeki toplantıda, açılış konuşmalarının ardından örgütlenme özgürlüğü, sivil toplum kuruluşu-kamu diyaloğu ve karar verme süreçlerine katılımın önündeki engeller tartışıldı.

http://www.ekspresgazete.com/haber.asp?id=34649

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.