Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesinin Türkiye ile ilgili, sonuç gözlemleri

Güncelleme Tarihi 15.06.2011

İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam etmektedir. Bu kapsamda, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesinin Türkiye'nin raporuyla ilgili sonuç gözlemleri İHOP tarafından Türkçeye çevrildi. Komitenin Türkiye ile ilgili sonuç gözlemlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 46. oturum Cenevre, 2-20 Mayıs 2011
Komitenin Türkiye'yle ilgili Sonuç Gözlemleri (Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 16. ve 17. Maddeleri gereğince Taraf Devlet tarafından sunulan raporların değerlendirilmesi: Türkiye) (20 Mayıs 2011)

İlgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız: http://ihop.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=110

Sonuç gözlemlerinin İngilizcesine Komitenin sayfasından ulaşabilirsiniz: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs46.htm

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.