TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Ekoloji Kolektifi Derneği Proje Asistanı Arıyor

Güncelleme Tarihi 02.02.2017

Derneğimizin “Ekolojik Haklar Merkezi” oluşturma çalışması kapsamında, Ekoloji Kolektifi Derneği’nde 18 ay süreli “proje asistanı” olarak görev alacak çalışma arkadaşı arıyoruz.

ekoloji kolektifi logoBaşlıca Görev ve Sorumluluklar

• Arşivleme ve dosyalama çalışması kapsamında; derneğe ait belgelerin (kitap, çeviri, makale, görseller, başvuru evrakları, dava dosyaları, sözleşmeler vb.), bilgi ve belge oluşturma yönergesine göre; fiziki ve elektronik ortamda dosyalanması, taranması ve ilgili dokümantasyon programına aktarılması
• Derneğe gelen evrakların kayıt altına alınması, bilgi ve belge oluşturma yönergesi uyarınca fiziki ve
elektronik ortamda dosyalanması,
• Dernekten giden evrakların gönderim işlemleri, giden evrakın ve fiziki gönderim halinde gönderiye ilişkin bilgi ve belge oluşturma yönergesi uyarınca fiziki ve elektronik ortamda dosyalanması,
• Ekolojik Haklar Merkezi çalışması kapsamında gelen başvurular ve bu başvurulara cevaben iletilen yanıt ve
yazıların, bilgi ve belge oluşturma yönergesi uyarınca fiziki ve elektronik ortamda dosyalanması, fiziki olarak gönderilecek evraklara ilişkin gönderim işlemleri
• Dernek bürosuna ait abonelik (su-elektrik-doğalgaz-internet-telefon vb.) ve diğer giderlere (fatura-kar-
go-posta gönderimi vb.) ilişkin fatura ve makbuzları evrak kaydına işleyerek dosyalamak, raporlamak.
• Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından hazırlanacak toplantı-panel vb. davetlere ilişkin organizasyonları koordine etmek.

Beceri ve Yetenekler
• Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun olmak ya da bu alanda deneyimli olmak
• İyi derecede İngilizce bilmek (okuma-yazma)
• Kütüphane otomasyon sistemlerini kullanabilmek
• Bilgisayar, yazıcı, fax, tarayıcı gibi büro araçları ile internet araçları, Ms O@ce programlarını etkin kullanabilmek.
• Araştırma yönü kanıtlanabilir biçimde güçlü olmak
• Çalışma süresince Ankara’da ikamet etme engeli olmamak
• Mükemmel derinlemesine mülakat, ikincil araştırma ve yazma becerilerine sahip olmak
• Yarı zamanlı çalışma ve kısa süreli (3-4 gün) seyahat engeli olmamak

Başvuru Usulü
Başvuruda bulunacak adayların, ilana konu pozisyonla ilgili eğitim ve profesyonel özgeçmişini içeren CV’sini, 1 sayfayı aşmayan kısa bir tanıtım yazısı ve istenen niteliklere dair en az 2 referans bilgisi ile birlikte iletisim@ekolojikolektifi.org e-posta adresine 08.02.2017 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Başvurular arasında yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen adaylar; 13.02.2017 - 15.02.2017 tarihleri arasında yapılacak mülakata davet edilecektir.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.