TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Ekoloji Kolektifi Derneği Çalışma Arkadaşı Arıyor

Güncelleme Tarihi 20.03.2017

Ekoloji Kolektifi Derneği “Ekolojik Haklar Merkezi” oluşturma çalışması kapsamında, “proje koordinatörü” olarak görev alacak çalışma arkadaşı arıyor.

Haber fotoğrafı

BAŞLICA GÖREV VE SORUMLULUKL A R

• Ekoloji Kolektifi Derneği çalışma takvimine uygun olarak iş takibi sürecini koordine etmek
• Ekoloji Kolektifi Derneği ofis yönetimini koordine etmek
• Ekoloji Kolektifi Derneği faaliyetleri ile ilgili idari işleri takip etmek; ilgili yazışma, evrak takibi gibi
çalışmaları yürütmek
• Ekoloji Kolektifi Derneği çalışmaları kapsamında, yürütülen projelere ilişkin başvuru form ve evrakları
oluşturmak, bu çalışmalarla ilgili ara rapor-final raporu gibi raporlandırma çalışmaları yapmak
• Ekoloji Kolektifi Derneği çalışma programına uygun finansal imkanlar araştırmak, başvuru dökümanı
geliştirmek, Ekoloji Kolektifi’nin işbirliği içerisinde bulunduğu kurum, kuruluş ve kişilerle ihtiyaç analizi
gerçekleştirmek,
• Ekolojik Haklar Merkezi ile ilgili diğer görevler arasında proje etkinliklerin düzenlenmesi, arşiv
çalışmalarının yürütülmesi, paydaşlarla işbirliği ve projenin temsil görevleri, iletişim ve görünürlükle ilgili
görevler,
• Ekoloji Kolektifi Derneği yönetim kurulu ile belirlenecek Ekolojik Haklar Merkezi ile ilgili diğer görevler.

BECERI VE YETENEKLER

• Çok iyi derecede yazılı-sözel İngilizce becerisine sahip olmak (uluslararası dil yeterliliği belgesi sahibi
olmak tercih sebebidir)
• Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak (AB projesi veya benzer uluslararası fonlu proje yürütmüş olmak
özel tercih sebebidir)
• Sivil toplum örgütlerinde kurumsallaşma konusunda beceri ve deneyim sahibi olmak
• İdari süreçler, ofis yönetimi becerisi ve tecrübesine sahip olmak
• İletişim ve görünürlük çalışmaları konusunda tecrübe, metin oluşturma, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce
çeviri yapabilme deneyimine sahip olmak
• İnternet araçları (Wordpress vs.), sosyal medya ve MS Office programlarını etkin kullanabilmek
• Araştırma yönü kanıtlanabilir biçimde güçlü olmak
• Çalışma süresince Ankara’da ikamet etme engeli olmamak
• Mükemmel derinlemesine mülakat, ikincil araştırma ve yazma becerilerine sahip olmak
• Tam zamanlı çalışma ve kısa süreli (3-4 gün) seyahat engeli olmamak

BAŞVURU USULÜ

Başvuruda bulunacak adayların, ilana konu pozisyonla ilgili eğitim ve profesyonel özgeçmişini içeren
CV’sini, 1 sayfayı aşmayan kısa bir tanıtım yazısı ve istenen niteliklere dair en az 2 referans bilgisi ile
birlikte iletisim@ekolojikolektifi.org e-posta adresine 24.03.2017 tarihine kadar göndermeleri
gerekmektedir.
Başvurular arasında yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen adaylar; 29.03.2017 – 31.03.2017 tarihleri
arasında yapılacak mülakata davet edilecektir.

Ekoloji Kolektifi

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.