TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Eğitimde Cinsiyet Analizi Raporu

Güncelleme Tarihi 19.11.2012

Eğitimde cinsiyet eşitliğinin önemine çokça dikkat çekilmesi üzerine, UNGEI (United Nations Girls’ Education Initative) tarafından Temmuz ayında Eğitimde Cinsiyet Analizi Raporu yayımlandı. Raporun amacı, eğitimde cinsiyet eşitliği tartışmalarını canlandırmak ve eğitim politikalarının bu yöndeki değişim ve gelişimlerine katkı sağlamak olarak belirtiliyor.

Raporda, eğitimde cinsiyet eşitliğinin kız-erkek sayısı dağılımlarıyla sağlanmaya çalışıldığı ve bu sayı dağılımlarındaki eşitliğin sağlanmasının kolay olabileceği fakat bunun anlamlı derecede cinsiyet eşitliği göstergesi olmada yetersiz olduğu vurgulanıyor. Bu bağlamda, eğitimde cinsiyet eşitliliğinin yalnızca eğitime erişim konusunda değil, eşit kalitede ve düzeyde eğitime erişim konusunda sağlanmasının önemi vurgulanıyor.

Analitik değerlendirme kapsamında bu alandaki terimlere ve insan haklarına değinilirken, aynı zamanda teoride ve pratikte konumlandırılacak uygulamalara rehberlik edecek nitelikte bir takım analizler yer alıyor. Raporda aynı zamanda, eğitimde cinsiyet eşitliği üzerine yararlanılabilecek çalışma ve raporlara da yer verilmiş.

Rapora Ulaşmak İçin: http://www.ungei.org/files/Gender_Analysis_in_Education.pdf

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.