Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Eğitimde Cinsiyet Analizi Raporu

Güncelleme Tarihi 19.11.2012

Eğitimde cinsiyet eşitliğinin önemine çokça dikkat çekilmesi üzerine, UNGEI (United Nations Girls’ Education Initative) tarafından Temmuz ayında Eğitimde Cinsiyet Analizi Raporu yayımlandı. Raporun amacı, eğitimde cinsiyet eşitliği tartışmalarını canlandırmak ve eğitim politikalarının bu yöndeki değişim ve gelişimlerine katkı sağlamak olarak belirtiliyor.

Raporda, eğitimde cinsiyet eşitliğinin kız-erkek sayısı dağılımlarıyla sağlanmaya çalışıldığı ve bu sayı dağılımlarındaki eşitliğin sağlanmasının kolay olabileceği fakat bunun anlamlı derecede cinsiyet eşitliği göstergesi olmada yetersiz olduğu vurgulanıyor. Bu bağlamda, eğitimde cinsiyet eşitliliğinin yalnızca eğitime erişim konusunda değil, eşit kalitede ve düzeyde eğitime erişim konusunda sağlanmasının önemi vurgulanıyor.

Analitik değerlendirme kapsamında bu alandaki terimlere ve insan haklarına değinilirken, aynı zamanda teoride ve pratikte konumlandırılacak uygulamalara rehberlik edecek nitelikte bir takım analizler yer alıyor. Raporda aynı zamanda, eğitimde cinsiyet eşitliği üzerine yararlanılabilecek çalışma ve raporlara da yer verilmiş.

Rapora Ulaşmak İçin: http://www.ungei.org/files/Gender_Analysis_in_Education.pdf

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.