TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

EaSI Programı ‘Sosyal Diyalog için Destek’ Teklif Çağrısı Yayımlandı

Güncelleme Tarihi 07.05.2020
EaSI Programı kapsamında ‘Sosyal Diyalog için Destek (VP2020/01)’ başlıklı Teklif Çağrısı yayımlandı. İstihdam, sosyal ve ekonomi ile ilgili konularındaki zorluklara Sosyal Diyalog sisteminin adaptasyonunu güçlendirilmesine destek olmayı hedefleyen teklif çağrısı için son tarih 18 Haziran 2020.
Öncelikli konular şöyle, 
  • “Avrupa Sosyal Haklar Sütunu”, “Avrupa Yeşil Düzeni” ve “Adil geçişler için daha güçlü bir Sosyal Avrupa” vb. temel Komisyon belgelerinde tanımlanan istihdam, sosyal ve ekonomik zorluklar;
  • Sosyal diyaloğun, özellikle toplu pazarlığın, istihdam ve işle ilgili zorluklardaki değişikliklere adaptasyonu:
  • işgücü piyasasının modernizasyonu, istihdam yaratma ve iş eşleştirme; KOBİ'lerde istihdam;sosyal diyalog ve yeni çalışma biçimleri;
  • İşin kalitesi, değişim ve yeniden yapılanmanın öngörülmesi, hazırlanması ve yönetilmesi;
  • Dijitalizasyon (yapay zeka dahil)
  • Çevresel ve uluslararası boyutu da dahil olmak üzere sürdürülebilirlik;
  • AB içi işgücü hareketliliği, göç, gençlerin istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal koruma sistemlerinin modernizasyonu;
  • Sosyal taraf kuruluşlarının kapasitesinin oluşturulması ve güçlendirilmesi.
Teklif çağrısı kapsamında finanse edilen faaliyetler, toplumsal cinsiyet eşitliğii engelliler ve ayrımcılıktan sakınılması konularına yeterli özeni göstermesi bekleniyor. 
 
Nasıl başvurulur?
 
Başvurular (bir başka ifadeyle çalışma planı, dağıtım ve değerlendirme planı da dâhil olmak üzere, projenin bütçesi ve açıklamasını içeren başvuru formu) https://webgate.ec.europa.eu/swim adresinde bulunan elektronik başvuru sistemi kullanılarak ve başvuru formunun imzalı ve basılı bir sürümü posta ya da kurye hizmeti ile Avrupa Komisyonuna – Brüksel/Belçika gönderilerek sunulur.
 
Başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” dokümanı dikkatle incelemeniz öneriliyor. Detaylar için https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=581&furtherCalls=yes adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
 
 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.